Hyppää sisältöön

Väkivaltaa, mutta liittyykö se kunniaan?

Kunniaan liittyvä väkivalta on sukupuolistuneen väkivallan muoto, joka eroaa muusta lähisuhdeväkivallasta erityisesti sen yhteisöllisyyden vuoksi. Tietoa ja koulutusta tämän väkivallan tunnistamiseksi tarvitaan Suomessa paljon lisää.

Kaikki maahanmuuttajataustaisiin henkilöihin kohdistuva lähisuhdeväkivalta ei ole kunniaan liittyvää, vaan aivan samanlaista lähisuhdeväkivaltaa kuin missä tahansa perheessä tai parisuhteessa. Aina ei mediassakaan onnistuta tekemään eroa ja kunniaan liittyväksi väkivallaksi nimitetään jotain, joka itse asiassa ei sitä ole. Joskus rajaa kunniaan liittyvän ja muun väkivallan välillä on toki vaikea vetää.

Siinä, missä lähisuhdeväkivallassa yleensä on yksi tekijä, kunniaan liittyvän väkivallan taustalla voi olla sukulaisista tai muista yhteisön jäsenistä koostuva verkosto, joka voi ulottua maan rajojen ulkopuolelle. Uhria voivat siten uhata myös ihmiset, joita hän ei tunne.

Tuen saaminen erityisen vaikeaa

Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa laaja ihmisoikeusongelma. Väkivallan uhrit eivät usein uskalla hakea apua. Kunniaan liittyvän väkivallan uhrille tuen saaminen on erityisen vaikeaa. Kun perhe tai suku uhkaa, kenen puoleen kääntyä?

Hiljattain Suomeen muuttaneella saattaa olla hyvin kapeat verkostot oman yhteisönsä ulkopuolella, eikä tietoa siitä, miten suomalainen oikeuslaitos ja auttamisjärjestelmä toimivat. Ihmisoikeusliiton selvitykseen (2016) (pdf) haastatelluista monet kokivat, etteivät viranomaiset pysty heitä auttamaan.

Tunnistaminen ja puuttuminen koetaan haastavaksi

Ihmisoikeusliitto on jo vuosien ajan kouluttanut eri alojen ammattilaisia kunniaan liittyvästä väkivallasta. Vetämässämme verkostossa on mukana niin viranomaisia, tutkijoita kuin järjestöjä. Koulutuksissa on käynyt ilmi, että ilmiön tunnistaminen ja siihen puuttuminen koetaan hyvin haastavaksi. Esimerkiksi poliisien, sosiaalityöntekijöiden ja terveydenhuollon henkilökunnan kykyä tunnistaa kunniaan liittyvän väkivallan erityispiirteet tulisi huomattavasti lisätä, jotta uhreja pystyttäisiin auttamaan tehokkaasti.

Ihmisoikeusliiton selvityksessä käy ilmi, että kunniaan liittyvää väkivaltaa esiintyy myös Suomessa. Meillä tulisikin käydä perusteellinen keskustelu kunniaan liittyvän väkivallan vastaisista toimista, pakkoavioliiton kriminalisoinnista ja uhrin saamasta avusta. Tähän on otettava kolmannen sektorin toimijat mukaan.

Lopulta on valtion vastuu torjua myös tätä vakavaa väkivallan muotoa, joka lievimmillään rajoittaa lukuisten Suomessa asuvien ihmisten päivittäistä elämää ja äärimmillään uhkaa heidän henkeään.

Ihmisoikeusliiton projektipäällikkö Johanna Latvala

Johanna Latvala

Kirjoittaja työskentelee sukupuolittuneen väkivallan vastaisen työn päällikkönä Ihmisoikeusliitossa. 

Onko työyhteisösi kiinnostunut koulutuksesta koskien kunniaan liittyvää väkivaltaa? Ole yhteydessä: johanna.latvala(at)ihmisoikeusliitto.fi, p. 044 7061447

Lue lisää:

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus