Hyppää sisältöön

Förbundet för mänskliga rättigheter

Förbundet för mänskliga rättigheter

Förbundet för mänskliga rättigheter är människorättsorganisationen som helhetsmässigt bevakar människorättssituationen i Finland. Vår mission är att se till att de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna förverkligas. I vår verksamhet utgår vi från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, internationella konventioner och fördrag om mänskliga rättigheter samt de grundläggande fri- och rättigheter som fastställs i Finlands grundlag.

Förbundet för mänskliga rättigheter är en religiöst och politiskt obunden medborgarorganisation som grundades 1979.

De mänskliga rättigheterna förverkligas inte för allas del i Finland. Vi arbetar för att förebygga kränkningar av mänskliga rättigheter genom att påverka myndigheter och beslutsfattare och informationsarbete samt ordna utbildning för olika yrkesgruppar och studenter.

Vi är det internationella förbundet för mänskliga rättigheter FIDH:s finländska medlemsorganisation.

För mer information, vänligen kontakta

Förbundet för mänskliga rättigheter
Andra linjen 17
00530 Helsingfors
FINLAND

E-post: info@ihmisoikeusliitto.fi

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus