Förbundet för Mänskliga Rättigheter är en religiöst och politiskt obunden medborgarorganisation som grundades år 1979. Vi är den enda allmänna människorättsorganisationen som helhetsmässigt bevakar människorättssituationen i Finland. Våra värderingar grundar sig på att alla människor har rätt till respekt, jämlikhet och rättvisa. Vår mission är att se till att de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna förverkligas. I vår verksamhet utgår vi från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, internationella konventioner och fördrag om mänskliga rättigheter samt de grundläggande fri- och rättigheter som fastställs i Finlands grundlag.

 

De mänskliga rättigheterna förverkligas inte för allas del i Finland. Vi arbetar för att förebygga kränkningar av mänskliga rättigheter genom att påverka myndigheter, göra utredningar och informationsarbete samt ordna utbildning för bland annat poliser, lärare och studerande.

 

Vi är en expertorganisation. Vi forskar kontinuerligt i frågor kring grundläggande och mänskliga rättigheter. Bland annat undersöker vi hur brottsoffers rättigheter realiseras och utreder arbetsexploatering bland utlänningar i Finland.

 

Vårt påverkansarbete fokuserar bland annat på att förbättra rättsskyddet för personer som har blivit utsatta för diskriminering och på att öka företagens ansvarsfullhet.

Vi är det internationella förbundet för mänskliga rättigheter FIDH:s finländska medlemsorganisation. Tillsammans med våra internationella samarbetspartner arbetar vi bland annat för att skydda människorättsförsvarare. Vi förebygger människorättskränkningar som grundar sig på skadliga traditioner tillsammans med olika invandrarorganisationer. Vi samarbetar också med romska organisationer för att få slut på diskrimineringen av romer.

KokoNainen verksamhet förebygger kvinnlig omskärelse i Finland. Syftet med KokoNainen är att förändra attityderna genom gruppdiskussioner och öka medvetandet om att kvinnlig omskärelse är ett brott mot mänskliga rättigheter och mot lagen.

Dessutom förebygger vi hedersvåld. Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck även i form av socialt våld, till exempel genom att man begränsa en persons frihet genom våld eller hot om våld med hänvisning till traditioner som bygger på hederstänkande. Vår telefonjour hjälper myndigheter och privatpersoner i hedersrelaterade konflikter.

Vi koordinerar webbplatsen Ihmisoikeudet.net. Webbplatsen riktar sig till professionella pedagoger och där finns mycket information om begrepp som har att göra med mänskliga rättigheter och deras historiska bakgrund samt om internationella konventioner och fördrag om mänskliga rättigheter. Webbplatsen innehåller också ett mångsidigt urval av utbildningsmaterial.

 

För mer information, vänligen kontakta

Förbundet för Mänskliga Rättigheter

Toinen linja 17

00530 Helsingfors FINLAND

Tel: +358 9 4155 2500

E-post: info(a)ihmisoikeusliitto.fi

Vill du främja mänskliga rättigheter i Finland? Bli medlem av Människorättsförbundet! Fyll i medlemsansökan nedan.