Hyppää sisältöön

Ihmisoikeudet urheilussa

Urheilussa on useita ihmisoikeusongelmia

Ihmisoikeudet eivät toteudu kaikille urheilussa Suomessa. Ihmisoikeusongelmia on urheilun rakenteissa, toimintatavoissa ja tavallisissa arjen tilanteissa. Ihmisoikeudet urheilussa liittyvät muun muassa näihin teemoihin:

  • lapsen oikeuksien toteutuminen
  • rasismi
  • sukupuolten tasa-arvo
  • väkivalta
  • vammaisten ihmisten yhdenvertainen mahdollisuus urheilla
  • seksuaalinen häirintä
  • seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeus urheilla omana itsenään.

Valtiolla on ensisijainen velvollisuus turvata ihmisoikeuksien toteutuminen urheilussa. Myös urheilun vastuutahoilla, kuten lajiliitoilla, katto-organisaatioilla ja seuroilla, on keskeinen rooli ja vastuu ihmisoikeuksien turvaamisessa.

Ihmisoikeusliitto on vuodesta 2019 tehnyt työtä ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta urheilussa. Työmme tavoitteena on lisätä urheilun toimijoiden tietoa ihmisoikeuksista ja valmiutta edistää ihmisoikeuksia omassa toiminnassaan. 

Älä riko urheilua – ihmisoikeudet kuuluvat urheilun ytimeen

Tarjoamme koulutusta ihmisoikeuksista urheilujärjestöille ja urheilun eri toimijoille sekä otamme kantaa urheilussa esille nouseviin ihmisoikeusteemoihin.

Ihmisoikeusliiton palkittu Älä riko urheilua -kampanja rohkaisee ja herättelee urheilun toimijoita, faneja ja suurta yleisöä entistä parempaan urheilumaailmaan, jossa voisimme kaikki urheilla turvallisesti ja omana itsenämme. Kampanjan viesti on, että ihmisoikeudet kuuluvat urheilun ytimeen.

Älä riko urheilua -kampanja käynnistyi marraskuussa 2021. Kampanjaa tukevat muun muassa Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea, Suomen Valmentajat sekä Suomen urheilun eettinen keskus SUEK. Lisäksi mukana kampanjassa on yli 50 urheilun lajiliittoa ja urheilujärjestöä, lähes 180 urheiluseuraa ja 40 muuta kansalaisjärjestöä sekä Helsingin kaupunki.

Kampanjoimme erilaisin viestinnällisin ulostuloin, jalkautumalla urheilutapahtumiin ja osallistumalla aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun urheilun ihmisoikeuskysymyksistä.

Oranssinpunaisen Älä riko urheilua -teltan edessä joukko iloisia ihmisiä Älä riko urheilua-paidoissa. Kolme heistä pitää kädessään kylttiä, jossa lukee Ihmisoikeudet kuuluvat urheilun ytimeen.
Ihmisoikeusliiton Älä riko urheilua -kampanja Stadi Cupissa 9.-12.6.2022

Esimerkkejä tapahtumistamme ja julkaisuistamme

Ihmisoikeusliiton Älä riko urheilua -ohjelma koostuu Ihmisoikeudet haltuun urheilussa -hankkeesta sekä Älä riko urheilua -kampanjasta. Hanketta tukevat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Urheiluopistosäätiö.

Team Human Rights -vaikuttajaryhmä

Osana urheilun ihmisoikeustyötä olemme perustaneet urheilijoista koostuvan Team Human Rights -vaikuttajaryhmän. Ryhmän tarkoituksena on edistää yhdessä ihmisoikeuksia urheiluyhteisössä. Lisäksi ryhmässä toimiminen vahvistaa urheilijoiden omaa ihmisoikeustietämystä ja ymmärrystä keskeisistä ihmisoikeusongelmista sekä tarjoaa mahdollisuuden yhteiseen vaikuttamiseen.

Henkilökuntamme

Lisätietoja

Samuel Bashmakov

Ihmisoikeuksien asiantuntija / Human Rights Adviser


+358 44 742 0412 samuel.bashmakov@ihmisoikeusliitto.fi

Tommy Lindgren

Kampanja-asiantuntija / Campaign Adviser


Älä riko urheilua -kampanja

+358 44 742 0409 tommy.lindgren@ihmisoikeusliitto.fi

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus