Hyppää sisältöön

Oikeusvaltio

Oikeusvaltiossa päätöksenteko perustuu lakiin ja demokratiaan ja perusoikeuksia kunnioitetaan 

Oikeusvaltio kuulostaa mahtipontiselta, mutta se näkyy arkisissa asioissa, kuten rakennusluvissa, verotuksessa tai vaikkapa opintotuessa. Oikeusvaltiossa on kyse siitä, että jokaista ihmistä koskevia päätöksiä tehdään lain nojalla ja virkavastuulla. Tämä luo edellytykset reilulle prosessille, johon jokainen meistä voi luottaa.  

Oikeusvaltiossa poliitikot käyttävät lainsäädäntövaltaa, tuomioistuimet riippumatonta tuomiovaltaa ja viranomaiset toimeenpanovaltaa, kukin lakien ja ihmisoikeuksien suomissa puitteissa. Vallanjako mahdollistaa myös vallankäytön rajojen vahtimisen. 

Oikeusvaltio, demokratia ja ihmisoikeudet tarvitsevat toinen toisiaan toteutuakseen. Vahva oikeusvaltiojärjestelmä on ihmisoikeuksien suojelun ja yksilöiden oikeuksiin pääsyn kannalta välttämätön.  

Kun oikeusvaltio toimii, on yksilön olo vapaa ja turvattu. Vahva oikeusvaltio suojaa kansalaisia vallanpitäjien mielivallalta ja kaikenlaiselta syrjinnältä. Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia lain edessä, jokainen pääsee julkisiin palveluihin ja vallan väärinkäytöksiä estetään. 

Vahva oikeusvaltio tarkoittaa hallinnon avoimuutta ja vastuullisuutta, mikä puolestaan edistää kansalaisten luottamusta julkisen vallan toimintaan. Oikeusvaltion periaatteet ja toimintatavat auttavat ylläpitämään yhteiskunnan toimivuutta ja turvallisuutta myös erilaisissa kriisitilanteissa. 

Demokratia ja oikeusvaltio ovat rapautumassa kansainvälisesti

Lukuisissa maissa demokratia ja oikeusvaltio ovat rapautumassa. Kansainvälisen oikeusvaltioindeksin mukaan globaali oikeusvaltiokehitys on heikentynyt vuodesta 2017 lähtien. Negatiivinen oikeusvaltiokehitys näkyy muun muassa perusoikeuksien suojan heikkenemisessä ja korruption lisääntymisessä sekä siinä, että julkisen vallan käytön rajoituksia vähennetään.   

Suomi ei ole irrallaan tästä kehityksestä, vaan demokratian vastaisten voimien mahdollisen valtaantulon riskiin on syytä varautua myös Suomessa. Demokraattisten valtioiden koko perusta on vaarassa, jos oikeusvaltion edellytykset eivät toteudu. 

Työmme oikeusvaltion turvaamiseksi

Ihmisoikeusliitto tekee työtä oikeusvaltion suojaamiseksi. Kampanjoimalla lisäämme niin poliitikkojen kuin tavallisten ihmistenkin ymmärrystä oikeusvaltion turvaamisen merkityksestä. Järjestämme tilaisuuksia ja annamme lausuntoja oikeusvaltion vahvistamiseksi.

Vaikutamme myös siihen, että Suomen perustuslaki suojaisi oikeusvaltiota nykyistä paremmin mahdollisia epädemokraattisia voimia vastaan. Riippumaton tuomioistuinlaitos takaa sen, että vallanpitäjät eivät voi menetellä miten huvittaa. Tuomioistuinten riippumattomuuden turvaaminen vaatii kuitenkin tuekseen perustuslain täsmentämistä.

Esimerkkejä kampanjoistamme ja julkaisuistamme

Henkilökuntamme

Lisätietoja

Martta October

Vaikuttamistyön johtaja / Director of Human Rights Advocacy


+358 44 742 0414 martta.october@ihmisoikeusliitto.fi

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus