Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuus ja syrjintä

Syrjintä on Suomessa monille arkipäivää

Syrjintä on kiellettyä ja kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. Monelle ihmiselle syrjintäkokemukset ovat kuitenkin arkipäivää Suomessa. Oikeutta elää ilman syrjintää turvaavat useat kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä Suomen lainsäädäntö.

Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia riippumatta heidän iästään, alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan, vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuolestaan, sukupuoli-identiteetistään, sukupuolen ilmaisustaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Esimerkiksi vammaisuus ei saa vaikuttaa ihmisen mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä tai saada erilaisia palveluita.

Yhdenvertaisuus Suomen laissa

Suomen perustuslakiin on kirjattu yhdenvertaisuuden periaate, jolla tarkoitetaan syrjinnän kieltoa ja ihmisten yhdenvertaisuutta lain edessä. Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän, häirinnän sekä käskyn syrjiä. Yhdenvertaisuuslaki myös velvoittaa viranomaiset, työnantajat, koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset aktiivisesti edistämään yhdenvertaisuutta ja muuttamaan olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista.

Perustuslain ja yhdenvertaisuuslain lisäksi syrjinnän kielto sisältyy myös muihin lakeihin. Rikoslaki kieltää syrjinnän. Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella, mukaan lukien sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä, sekä seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän.

Ihmisoikeusliitto toimii yhdenvertaisuuden puolesta

Ihmisoikeusliitto tekee työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän poistamiseksi. Osallistumme aktiivisesti lakien ja politiikkaohjelmien valmistelutyöhön sekä otamme kantaa ajankohtaisiin yhdenvertaisuuteen, syrjintään ja rasismiin liittyviin ongelmiin Suomessa. Tarjoamme myös koulutusta yhdenvertaisuudesta eri alojen ammattilaisille.

Vaikutamme muun muassa siihen, että Suomi turvaisi eri vähemmistöjen ja alkuperäiskansa saamelaisten oikeudet.

Päätepysäkki syrjinnälle -kampanjassa oli mukana kampanjakasvoja.

STOP! Päätepysäkki syrjinnälle -kampanja

Ihmisoikeusliiton STOP! Päätepysäkki syrjinnälle -kampanja rohkaisee joukkoliikenteen käyttäjiä osoittamaan tukensa häirinnän ja syrjinnän kohteeksi joutuneille kanssamatkustajille. Pienikin ele usein riittää. Kun yksi osoittaa tukensa, se kannustaa muitakin tulemaan syrjinnän kohteen tueksi. Kampanja on toteutettu vuosina 2017-2019 Helsingissä, Turussa ja Tampereella joukkoliikennetoimijoiden kanssa. Tällä hetkellä Ihmisoikeusliitto vaikuttaa sen puolesta, että julkisen liikenteen toimijat kantaisivat tehokkaammin vastuunsa syrjintään ja häirintään puuttumisesta.

Viharikos loukkaa perus- ja ihmisoikeuksia

Kun rikos tehdään esimerkiksi uhrin etnisen tai kansallisen alkuperän, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen tai sukupuoli-identiteetin, uskonnon tai vakaumuksen tai vammaisuuden vuoksi, kyse on viharikoksesta. Viharikos ei ole erillinen rikos, vaan termillä kuvataan rikoksen motiivia. Viharikos voi olla esimerkiksi kiihottamista kansanryhmää vastaan, kunnianloukkaus tai väkivaltarikos.

Poliisin tulee kirjata vihamotiivi sellaisen rikosepäilyn kohdalla, jossa poliisi, uhri tai joku muu asianosainen epäilee vihamotiivia. Viharikos voi kohdistua yksittäiseen henkilöön, ryhmään, instituutioon tai omaisuuteen. Rikoksesta seuraavaa rangaistusta voidaan koventaa, jos tekoon liittyy vihamotiivi.

Ihmisoikeusliitto vaikuttaa eri viranomaisiin, kuten poliisiin, viharikosten ja syrjintärikosten tunnistamisen ja tehokkaamman puuttumisen ehkäisemiseksi. Vaadimme ihmisoikeuksien systemaattista sisällyttämistä poliisien koulutukseen.

Vuonna 2016 laadimme Oliko se viharikos? -esitteen. Esite käännettiin yhteistyössä Rikosurhipäivystyksen ja sisäministeriön kanssa 11 eri kielelle. Esite PDF-muodossa: viharikosesite suomi, viharikosesite englanti, viharikosesite ruotsi, viharikosesite pohjoissaame, viharikosesite arabia, viharikosesite dari, viharikosesite kiina, viharikosesite kurdi, viharikosesite ranska, viharikosesite somali ja viharikosesite venäjä.

Henkilökuntamme

Lisätietoja

Sanni Mäntyniemi

Ihmisoikeuksien asiantuntija / Human Rights Adviser


+358 44 742 0408 sanni.mantyniemi@ihmisoikeusliitto.fi

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus