Hyppää sisältöön

Kunniaan liittyvää väkivaltaa esiintyy myös Suomessa – viranomaisten osaamisessa parantamista

Kunniaan liittyvä väkivalta on Suomessa olemassa oleva ilmiö, johon viranomaisten tulee kyetä puuttumaan. Ihmisoikeusliiton tänään julkaistava selvitys kertoo nk. kunniaan liittyvän väkivallan muodoista ja erityispiirteistä sekä antaa suosituksia eri viranomaisille. Esimerkiksi avioliittoon pakottaminen tulisi Ihmisoikeusliiton mielestä kriminalisoida Suomessa.

Ihmisoikeusliiton julkaisusta Kunniakäsitykset ja väkivalta – selvitys kunniaan liittyvästä väkivallasta ja siihen puuttumisesta Suomessa käy ilmi, että myös Suomessa tytöt ja naiset kohtaavat kunniaan liittyvää väkivaltaa kuten kotiin eristämistä ja muuta sosiaalista rajoittamista, valvontaa sekä fyysistä väkivaltaa ja sillä uhkailua.

Selvityksessä haastateltavat kertovat siitä, kuinka veljet seuraavat siskojensa liikkumista ja käytöstä, ”huonosti” käyttäytynyttä tyttöä rangaistaan esimerkiksi kotiarestilla tai nuoret tytöt pelkäävät joutuvansa pakotetuksi avioliittoon.

Kunniaan liittyvä väkivalta on yhteisöllistä väkivaltaa, jolla pyritään suojaamaan tai palauttamaan perheen tai suvun kunniaa. Kunniaan liittyvä väkivalta nivoutuu vahvasti käsityksiin sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Se on yksi lähisuhdeväkivallan muoto, joka kohdistuu varsinkin tyttöihin ja naisiin, mutta myös poikiin ja erityisesti HLBTI-vähemmistöön kuuluviin miehiin. Maailmassa sitä esiintyy esimerkiksi Etelä-Aasiassa, Lähi-idässä ja Euroopassa monenlaisista taustoista tulevien keskuudessa.

”Suurin ongelma on se, ettei kunniaan liittyvää väkivaltaa tunnisteta Suomessa eikä uhrien suojelu toteudu. Toisaalta ongelmana on myös ilmiön kulttuuristaminen ja joidenkin maahanmuuttajaryhmien leimaaminen. Kunniaan liittyvää väkivaltaa nähdään sielläkin, missä sitä ei ole”, sanoo Ihmisoikeusliiton tutkimuspäällikkö Maija Jäppinen.

Selvitys paljastaa suomalaisten viranomaisten puutteellisen kyvyn tunnistaa ja toimia kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisemiseksi. Koulutusta tarvitsevat niin poliisi, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, opettajat kuin maahanmuuttohallinnon työntekijätkin.

”Vertailussa esimerkiksi Ruotsiin tai Norjaan Suomi on auttamatta jäljessä. Kunniaan liittyvän väkivallan tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen tarvitaan ripeästi lisää osaamista”, sanoo tutkimuspäällikkö Jäppinen.

Ihmisoikeusliitto vaatii myös pakkoavioliittojen kriminalisointia. Niitä ei ole Suomessa erikseen kriminalisoitu kuten esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

”Asiat eivät muutu kauhistelemalla tai vaikenemalla. Ihmisoikeusliitto on tehnyt jo vuodesta 2010 pitkäjänteistä asennemuutostyötä yhdessä eri maahanmuuttajayhteisöjen kanssa”, kertoo Ihmisoikeusliiton sukupuolittuneen väkivallan vastaisen työn päällikkö Johanna Latvala.

Selvityksen aineisto muodostui yhteensä 32 teemahaastattelusta maahanmuuttajataustaisten ihmisten ja eri alojen ammattilaisten kanssa, poliisiasiakirja-aineistosta, verkkokyselystä opetusalan ammattilaisille ja pohjoismaisten käytäntöjen kartoituksesta.

Linkki selvitykseen: Kunniakäsitykset ja väkivalta – selvitys kunniaan liittyvästä väkivallasta ja siihen puuttumisesta Suomessa (pdf) 

Kysymyksiä ja vastauksia kunniaan liittyvästä väkivallasta.

Lue lisäksi: Miten puuttua kunniaan liittyvään väkivaltaan?

Lisätietoja:

Johanna Latvala, johanna.latvala@ihmisoikeusliitto.fi, p. 044 706 1447

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus