Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

 1. Rekisteriseloste ja rekisterinpitäjä
 2. Rekisterit (jäsen-, tukija-, vapaaehtois-, vetoomus- ja uutiskirjerekisteri)
 3. Tietojen luovutus ja salassapito
 4. Tarkastus- ja korjausoikeus
 5. Sivuston ylläpito 
 6. Evästeet
 7. Analytiikka: Google
 8. Mainonta- ja kohdistus: Facebook

Rekisteriseloste ja rekisterinpitäjä

Tämä on henkilötietolain (523/1999) pykälän 10 mukainen rekisteriseloste, joka sisältää Ihmisoikeusliiton jäsen-, tukija-, vapaaehtois- sekä vetoomus- ja uutiskirjerekisterin. Rekisteriseloste on päivitetty 22.11.2022.

Rekisterinpitäjä

Ihmisoikeusliitto ry
Toinen linja 17, 00530 Helsinki
info(a)ihmisoikeusliitto.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Larissa Rantanen
p. 044 742 0406
larissa.rantanen(a)ihmisoikeusliitto.fi

Rekisterit

Jäsen-, tukija-, vapaaehtois-, vetoomus- ja uutiskirjerekistereiden käyttötarkoitus on tietojen säilyttäminen ja ylläpito. Rekisterissä oleville voidaan tiedottaa Ihmisoikeusliiton tekemästä ihmisoikeustyöstä mm. sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse. Tämän lisäksi rekisteriä käytetään vapaaehtoistoiminnan koordinointiin, varainhankintaan sekä organisaation toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Sähköiset rekisterimme ovat salasanasuojattuja. Henkilökohtaisten käyttäjätunnusten, salasanojen ja käyttäjätasojen avulla rekisterin käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin.

Jäsenrekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja: 

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Jäsenmaksutiedot
 • Tieto mahdollisesta Ihmisoikeusliiton luottamustoimesta

Jäsenten henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyslain § 11 vaatimukseen pitää jäsenluetteloa. Rekisterin tiedot saadaan jäsensuhteen syntyessä ja sen aikana jäsenen rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Suhde syntyy, kun henkilö ilmoittaa tietonsa Ihmisoikeusliitolle liittyessään jäseneksi. Tietoja säilytetään jäsenyyden ajan ja kohtuullisen ajan eroamisen jälkeen. 

Tukijarekisteri sisältää mm. seuraavat tiedot: 

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

Rekisterin yhteys- ja tukijatiedot saadaan tukijasuhteen syntyessä ja sen aikana tukijan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Tukijasuhde syntyy, kun henkilö ilmoittaa tietonsa osallistuakseen Ihmisoikeusliiton toimintaan tai kun henkilö tekee lahjoituksen tai ryhtyy säännölliseksi lahjoittajaksi. Kuukausilahjoittajien henkilötietojen käsittely perustuu kuukausilahjoituksen ehtoihin, jotka tukija hyväksyy aloittaessaan kuukausilahjoituksen. Verkkolahjoittaminen tapahtuu suojatun yhteyden kautta. Tietoja säilytetään kohtuullinen aika lahjoittamisen päättymisen jälkeen. 

Kuukausi- ja kertalahjoituksen ehdot.

Vapaaehtoisrekisteri sisältää mm. seuraavat tiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Vapaaehtoisen kiinnostuksen kohteet ja osaaminen

Rekisterin yhteystiedot saadaan vapaaehtoissuhteen syntyessä ja sen aikana henkilön rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Vapaaehtoissuhde syntyy, kun henkilö ilmoittaa Ihmisoikeusliitolle yhteystietonsa ja mielenkiintonsa vapaaehtoistoimintaa kohtaan esimerkiksi tapahtumissa tai sähköpostitse. Vapaaehtoisten henkilötietojen käsittely perustuu vapaaehtoistoiminnan sopimukseen, jonka vapaaehtoinen allekirjoittaa toimintaan liittyessään. Paperisten vapaaehtoissopimusten henkilötiedot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Tietoja säilytetään vapaaehtoisena toimimisen ajan ja kohtuullisen ajan eroamisen jälkeen.

Vetoomusrekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite

Rekisterin tiedot saadaan, kun henkilö allekirjoittaa vetoomuksen Ihmisoikeusliiton verkkosivuilla tai tapahtumassa. Vetoomusta luovutettaessa vastaanottajille toimitetaan ainoastaan vetoajien etu- ja sukunimet erikseen tulostettuna, ei sähköisesti. 

Uutiskirjerekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite

Rekisterin yhteystiedot saadaan, kun henkilö tilaa uutiskirjeen Ihmisoikeusliiton verkkosivuilla, tapahtumailmoittautumisen yhteydessä tai tapahtumissa. Uutiskirjeen tilaaja voi peruuttaa tilauksen milloin tahansa jokaisessa viestissä olevan unsubscribe-linkin kautta.

Tietojen luovutus ja salassapito

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekistereiden ylläpitäjiä sitoo salassapitovelvollisuus.

Rekistereihin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa vain välttämättömät henkilötiedot harkitusti kolmansille osapuolille suostumuksella (esim. varainhankinnan alihankkija tai vetoomuksen vastaanottaja), jotka käsittelevät niitä annetun toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin sovitun palvelun tuottamiseen. Ihmisoikeusliitto huolehtii, että tietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Henkilöllä on henkilötietolain §26:n mukaisesti oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistattaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen tietojen luovuttamista. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tietojen antamisesta voidaan periä kohtuullinen korvaus, jos edellisestä tarkastuspyynnöstä on vähemmän kuin 12 kuukautta.

Sivuston ylläpito

Sivuston ylläpitäjä on Ihmisoikeusliitto ry. Ellei toisin ilmaista, kuuluvat kaikki sivustolla esitettävän sisällön tekijänoikeudet Ihmisoikeusliitolle. Emme ota vastuuta sivustollemme linkitettyjen ulkopuolisten sivujen sisällöstä tai toiminnasta.

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, mutta niiden perusteella ei voida päätellä henkilötietoja. Tietoja voidaan käyttää verkkopalvelun kehittämistä, kävijämittaus- ja tutkimustarkoituksiin (Google Analytics) tai markkinointitarkoituksiin Facebook-pikselin avulla.

Evästeiden käytön voi kieltää valitsemalla ”Vain pakolliset evästeet” ponnahdusikkunasta. Päätöksen muuttaminen onnistuu täältä:

Evästeasetukset

Analytiikka: Google Analytics

Google Analyticsilla keräämme tietoja siitä, miten verkkosivustoa käytetään. Keräämme tietoa muun muassa sivuston kävijämääristä, sekä kävijöiden käyttämistä selaimista ja päätelaitteista. Näitä tietoja käytämme sivuston sisällön ja teknisten ominaisuuksien kehittämiseen.

Verkkosivustolla käytössä olevalla Google Analytics -tilillä on käytössä IP-osoitteiden anonymisointi käyttäjien yksityisyyden suojaamiseksi, tietoja ei jaeta Googlen muiden palveluiden käyttöön. Google Analytics -palvelussa tiedot säilytetään Googlen kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti.

Mainonta- ja kohdistusevästeet: Facebook-pikseli

Sivustolla käytetään Facebook-pikseliä, joka tarkoittaa käytännössä sivuilla olevaa koodinpätkää, jonka avulla voidaan toteuttaa verkkosivuston uudelleenmarkkinointia Facebookissa tai Instagramissa. Pikseli mahdollistaa mainoksien näyttämisen toiminnasta kiinnostuneille ja kohderyhmien luomisen mainontaa varten. Pikseli ei yksilöi kävijöitä henkilöinä, vaan kävijät pysyvät anonyymeinä verkkopalvelun tuottajalle. Facebook-pikselistä voi kieltäytyä valitsemalla ”Vain pakolliset evästeet” ponnahdusikkunasta.

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus