Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Sivuston ylläpito

Tämän sivuston ylläpitäjä on Ihmisoikeusliitto ry. Ellei toisin ilmaista, kuuluvat kaikki sivustolla esitettävän sisällön tekijänoikeudet Ihmisoikeusliitolle. Sivustolla olevan blogin kirjoitukset eivät edusta Ihmisoikeusliiton virallista kantaa.

Emme ota vastuuta sivustollemme linkitettyjen ulkopuolisten sivujen sisällöstä tai toiminnasta tai näiden sivujen tarjoamista tuotteista tai palveluista.

Selaimen evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, mutta niiden perusteella ei voida päätellä henkilötietoja. Tietoja voidaan käyttää verkkopalvelun kehittämistä, kävijämittaus- ja tutkimustarkoituksiin (Google Analytics) tai markkinointitarkoituksiin Facebook-pikselin avulla.

Analytiikka: Google Analytics

Google Analyticsilla keräämme tietoja siitä, miten verkkosivustoa käytetään. Keräämme tietoa muun muassa sivuston kävijämääristä, sekä kävijöiden käyttämistä selaimista ja päätelaitteista. Näitä tietoja käytämme sivuston sisällön ja teknisten ominaisuuksien kehittämiseen.

Verkkosivustolla käytössä olevalla Google Analytics -tilillä on käytössä IP-osoitteiden anonymisointi käyttäjien yksityisyyden suojaamiseksi, tietoja ei jaeta Googlen muiden palveluiden käyttöön. Google Analytics -palvelussa tiedot säilytetään Googlen kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti.

Mainonta- ja kohdistusevästeet: Facebook-pikseli

Sivustolla käytetään Facebook-pikseliä, joka tarkoittaa käytännössä sivuilla olevaa koodinpätkää, jonka avulla voidaan toteuttaa verkkosivuston uudelleenmarkkinointia Facebookissa. Pikseli mahdollistaa mainoksien näyttämisen juuri oikeille ihmisille ja kohderyhmien luomisen mainontaa varten. Pikseli ei yksilöi kävijöitä henkilöinä vaan kävijät pysyvät anonyymeinä verkkopalvelun tuottajalle. Jos haluat kieltäytyä Facebook-pikselistä, voit tehdä sen valitsemalla ”Vain pakolliset evästeet” ponnahdusikkunasta.

Evästeasetukset

Jos haluat kieltää evästeiden käytön, voit tehdä sen valitsemalla ”Vain pakolliset evästeet” ponnahdusikkunasta. Jos haluat muuttaa tekemääsi päätöstä, se onnistuu täältä:

Evästeasetukset

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) pykälän 10 mukainen rekisteriseloste, joka sisältää tukija-, jäsen-, vapaaehtois- sekä vetoomus- ja uutiskirjerekisterin. Rekisteriseloste on päivitetty 7.2.2019.

Rekisterinpitäjä

Ihmisoikeusliitto ry
Toinen linja 17, 00530 Helsinki
e-mail: info@ihmisoikeusliitto.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Larissa Rantanen
p. 0447420406
larissa.rantanen@ihmisoikeusliitto.fi

Rekisterin nimi

Ihmisoikeusliiton jäsenrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus Ihmisoikeusliiton jäsentietojen ylläpito. Rekisterissä oleville voidaan tiedottaa Ihmisoikeusliiton tekemästä ihmisoikeustyöstä mm. sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse. Tämän lisäksi rekisteriä käytetään jäsensuhteen hoitoon ja ylläpitoon, varainhankintaan sekä organisaation toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteri sisältää muun muassa seuraavia tietoja:
Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Syntymävuosi
Esimerkiksi kampanjaan liittyvä tai muu lain tarkoittama tunnistetieto
Jäsenmaksutiedot
Tieto mahdollisesta Ihmisoikeusliiton luottamustoimesta
Tiedot mahdollisista markkinointikielloista

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan jäsensuhteen syntyessä ja sen aikana jäsenen rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Suhde syntyy, kun jäsen ilmoittaa tietonsa Ihmisoikeusliitolle liittyessään jäseneksi.

Tietojen luovutus ja salassapito

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisterin ylläpitäjiä sitoo salassapitovelvollisuus.

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja harkitusti kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät niitä annetun toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin sovitun palvelun tuottamiseen, kuten esimerkiksi uutissähköpostin lähettämiseen. Ihmisoikeusliitto huolehtii, että tietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Fyysiset henkilötiedot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Kirjallisesti saadut jäsenhakemukset tuhotaan sen jälkeen, kun ne on tallennettu sähköiseen rekisteriin.

Pääasiallisena sähköisenä rekisterinä toimii suomalainen FloMembers-jäsenrekisteri, joka on salasanasuojattu. Henkilökohtaisten käyttäjätunnusten, salasanojen ja käyttäjätasojen avulla rekisterin käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Henkilöllä on henkilötietolain §26:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai järjestön postiosoitteeseen. Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen tietojen luovuttamista. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tietojen antamisesta voidaan periä kohtuullinen korvaus, jos edellisestä tarkastuspyynnöstä on vähemmän kuin 12 kuukautta.

Jäsenellä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista. Yhteystiedot poistetaan jäsensuhteen loppumisen jälkeen, mikäli entinen jäsen ei anna erillistä lupaa niiden säilyttämiseen, mutta ne voidaan poistaa myös rekisteröidyn henkilön tai hänen edunvalvojansa pyynnöstä.

Rekisterinpitäjä

Ihmisoikeusliitto ry
Toinen linja 17, 00530 Helsinki
e-mail: info@ihmisoikeusliitto.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Larissa Rantanen
p. 0447420406
larissa.rantanen@ihmisoikeusliitto.fi

Rekisterin nimi

Ihmisoikeusliiton tukijarekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus Ihmisoikeusliiton tukijatietojen ylläpito. Rekisterissä oleville voidaan tiedottaa Ihmisoikeusliiton tekemästä ihmisoikeustyöstä mm. sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse. Tämän lisäksi rekisteriä käytetään tukijasuhteen hoitoon ja ylläpitoon, varainhankintaan sekä organisaation toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Tukijarekisteri sisältää muun muassa seuraavia tietoja:
Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Syntymävuosi
Esimerkiksi kampanjaan liittyvä tai muu lain tarkoittama tunnistetieto
Tieto mahdollisesta Ihmisoikeusliiton luottamustoimesta
Tiedot mahdollisista markkinointikielloista

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja tukijatiedot saadaan tukijasuhteen syntyessä ja sen aikana tukijan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Tukijasuhde syntyy, kun tukija ilmoittaa tietonsa osallistuessaan toimintaan Ihmisoikeusliiton verkkosivuilla tai tapahtumissa tai kun tukija tekee lahjoituksen verkkosivuilla, tai kun tukija ryhtyy säännölliseksi lahjoittajaksi.

Tietojen luovutus ja salassapito

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisterin ylläpitäjiä sitoo salassapitovelvollisuus.

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja harkitusti kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät niitä annetun toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin sovitun palvelun tuottamiseen, kuten esimerkiksi uutissähköpostin lähettämiseen. Ihmisoikeusliitto huolehtii, että tietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Fyysiset henkilötiedot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Kirjallisesti saadut tukijasopimukset tuhotaan sen jälkeen, kun ne on tallennettu sähköiseen rekisteriin.

Pääasiallisena sähköisenä rekisterinä toimii WordPress-tietokanta, toissijaisena FloMembers-jäsenrekisteri, jotka ovat salasanasuojattuja. Henkilökohtaisten käyttäjätunnusten, salasanojen ja käyttäjätasojen avulla rekisterien käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin.

Verkkolahjoittaminen tapahtuu suojatun yhteyden kautta. Yhteyden suojaa PayTrail / Nets.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Henkilöllä on henkilötietolain §26:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai järjestön postiosoitteeseen. Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen tietojen luovuttamista. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tietojen antamisesta voidaan periä kohtuullinen korvaus, jos edellisestä tarkastuspyynnöstä on vähemmän kuin 12 kuukautta.

Tukijalla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista. Yhteystiedot poistetaan tukijasuhteen loppumisen jälkeen, mikäli entinen tukija ei anna erillistä lupaa niiden säilyttämiseen, mutta ne voidaan poistaa myös rekisteröidyn henkilön tai hänen edunvalvojansa pyynnöstä.

Rekisterinpitäjä

Ihmisoikeusliitto ry
Toinen linja 17, 00530 Helsinki
e-mail: info@ihmisoikeusliitto.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Larissa Rantanen
p. 0447420406
larissa.rantanen@ihmisoikeusliitto.fi

Rekisterin nimi

Ihmisoikeusliiton vapaaehtoisrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus Ihmisoikeusliiton vapaaehtoisten tietojen säilyttäminen. Rekisterissä oleville voidaan tiedottaa Ihmisoikeusliiton tekemästä ihmisoikeustyöstä ja vapaaehtoistyön mahdollisuuksista mm. sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse. Tämän lisäksi rekisteriä käytetään vapaaehtoistyön koordinointiin, varainhankintaan sekä organisaation toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Vapaaehtoisrekisteri sisältää muun muassa seuraavia tietoja:
Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Vapaaehtoisen kiiinnostuksen kohteet ja osaaminen

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteystiedot saadaan vapaaehtoissuhteen syntyessä ja sen aikana vapaaehtoisen rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Vapaaehtoissuhde syntyy, kun vapaaehtoinen ilmoittaa tietonsa Ihmisoikeusliiton verkkosivuilla, tapahtumissa tai sähköpostitse.

Tietojen luovutus ja salassapito

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisterin ylläpitäjiä sitoo salassapitovelvollisuus.

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja harkitusti kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät niitä annetun toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin sovitun palvelun tuottamiseen, kuten esimerkiksi uutissähköpostin lähettämiseen. Ihmisoikeusliitto huolehtii, että tietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Fyysiset henkilötiedot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Pääasiallisena sähköisenä rekisterinä toimii FloMembers-jäsenrekisteri, joka on salasanasuojattu. Henkilökohtaisten käyttäjätunnusten, salasanojen ja käyttäjätasojen avulla rekisterin käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Henkilöllä on henkilötietolain §26:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai järjestön postiosoitteeseen. Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen tietojen luovuttamista. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tietojen antamisesta voidaan periä kohtuullinen korvaus, jos edellisestä tarkastuspyynnöstä on vähemmän kuin 12 kuukautta.

Vapaaehtoisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista. Yhteystiedot poistetaan vapaaehtoissuhteen loppumisen jälkeen, mikäli entinen vapaaehtoinen ei anna erillistä lupaa niiden säilyttämiseen, mutta ne voidaan poistaa myös rekisteröidyn henkilön tai hänen edunvalvojansa pyynnöstä.

Rekisterinpitäjä

Ihmisoikeusliitto ry
Toinen linja 17, 00530 Helsinki
e-mail: info@ihmisoikeusliitto.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Larissa Rantanen
p. 0447420406
larissa.rantanen@ihmisoikeusliitto.fi

Rekisterin nimi

Ihmisoikeusliiton vetoomusrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Ihmisoikeusliiton vetoomusten allekirjoittajien yhteystietojen säilyttämiseen. Rekisterissä oleville voidaan tiedottaa Ihmisoikeusliiton tekemästä ihmisoikeustyöstä sähköpostitse tai puhelimitse mm. MailChimp-alustan kautta, mikäli vetoomuksen allekirjoittaja antaa siihen luvan.

Vetoomuksen allekirjoittajalla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tarkastamisen toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän vastaavaan henkilöön tai asiakaspalveluun.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Vetoomusrekisteri sisältää muun muassa seuraavia tietoja:
Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Rekisterin yhteystiedot saadaan, kun henkilö allekirjoittaa vetoomuksen Ihmisoikeusliiton verkkosivuilla tai tapahtumassa.

Tietojen luovutus ja salassapito

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisterin ylläpitäjiä sitoo salassapitovelvollisuus.

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja harkitusti kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät niitä annetun toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin sovitun palvelun tuottamiseen, kuten esimerkiksi uutissähköpostin lähettämiseen. Ihmisoikeusliitto huolehtii, että tietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinä toimivat WordPress- ja MailChimp-alustat, jotka ovat salasanasuojattuja. Henkilökohtaisten käyttäjätunnusten, salasanojen ja käyttäjätasojen avulla rekisterin käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Henkilöllä on henkilötietolain §26:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai järjestön postiosoitteeseen. Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen tietojen luovuttamista. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tietojen antamisesta voidaan periä kohtuullinen korvaus, jos edellisestä tarkastuspyynnöstä on vähemmän kuin 12 kuukautta.

Vetoomuksen allekirjoittajalla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista. Yhteystiedot voidaan poistaa rekisteröidyn henkilön tai hänen edunvalvojansa pyynnöstä.

Rekisterinpitäjä

Ihmisoikeusliitto ry
Toinen linja 17, 00530 Helsinki
e-mail: info@ihmisoikeusliitto.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Larissa Rantanen
p. 0447420406
larissa.rantanen@ihmisoikeusliitto.fi

Rekisterin nimi

Ihmisoikeusliiton uutiskirjerekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus Ihmisoikeusliiton uutiskirjeen tilaajien tietojen säilyttäminen. Rekisterissä oleville voidaan tiedottaa Ihmisoikeusliiton tekemästä ihmisoikeustyöstä sähköpostitse MailChimp-alustan kautta.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Uutiskirjerekisteri sisältää seuraavat tietoja:
Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Muut henkilön itse antamat tiedot.

Rekisterin yhteystiedot saadaan, kun henkilö tilaa uutiskirjeen Ihmisoikeusliiton verkkosivuilla, tapahtumailmoittautumisen yhteydessä tai tapahtumissa.

Tietojen luovutus ja salassapito

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, eikä EU -alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Tiedot poistetaan uutiskirjeen tilaajan vaatimuksesta. Uutiskirjeen tilaaja voi peruuttaa tilauksen milloin tahansa jokaisessa viestissä olevan unsubscribe-linkin kautta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinä toimii MailChimp-alusta, joka on salasanasuojattu. Henkilökohtaisten käyttäjätunnusten, salasanojen ja käyttäjätasojen avulla rekisterin käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Henkilöllä on henkilötietolain §26:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen tietojen luovuttamista. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tietojen antamisesta voidaan periä kohtuullinen korvaus, jos edellisestä tarkastuspyynnöstä on vähemmän kuin 12 kuukautta.

Uutiskirjeen tilaajalla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tai puutteellisen tiedon korjaamista. Yhteystiedot voidaan poistaa rekisteröidyn henkilön tai hänen edunvalvojansa pyynnöstä. Uutiskirjeen tilaaja voi peruuttaa tilauksen milloin tahansa jokaisessa viestissä olevan unsubscribe-linkin kautta.

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus