Hyppää sisältöön

Oikeusvaltio ja demokratia tarvitsevat suojelua, sillä niiden mureneminen voi alkaa huomaamatta

Mitä oikeusvaltiolla tarkoitetaan? Miksi oikeusvaltion ja demokratian turvaaminen on tärkeää jokaiselle meistä? Mitä voi tapahtua, jos oikeusvaltiota aletaan nakertaa? Näihin kysymyksiin vastaa Ihmisoikeusliiton vaikuttamistyön johtaja Martta October kirjoituksessaan.

Kun oikeusvaltio toimii, on ihmisen olo vapaa ja turvattu

Oikeusvaltiossa on kyse siitä, että kaikki julkinen valta toimii lainsäädännön asettamissa rajoissa, kunnioittaa demokratiaa ja perusoikeuksia sekä toimii riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten valvonnassa. Hyvinä aikoina tavallinen ihminen ei juuri oikeusvaltiota joudukaan pohtimaan. Kun oikeusvaltio toimii, on yksilön olo vapaa ja turvattu.

Poliitikot käyttävät lainsäädäntövaltaa, tuomioistuimet riippumatonta tuomiovaltaa ja viranomaiset toimeenpanovaltaa, kukin lain ja ihmisoikeuksien suomissa puitteissa. Oikeusvaltio voi kuulostaa ylevältä tai paperinmakuiselta asialta, mutta itse asiassa se on ihmisen paras ystävä. 

Oikeusvaltion mureneminen voi alkaa huomaamatta

Jos oikeusvaltion toimivuutta ei tavallinen ihminen edes huomaa, voi oikeusvaltion mureneminenkin alkaa kuin huomaamatta. Se voi alkaa vaikkapa median vapauden kyseenalaistamisena tai kansalaisten sananvapauden kaventumisena – kuin varkain. Oikeusvaltion ja demokratian kannalta ongelmallista on, jos yhteiskunnallisen keskustelun osallistujia aletaan vaientaa.

Median ja kansalaisyhteiskunnan rajoittaminen on uhka oikeusvaltiolle

Vapaan median ja aktiivisen kansalaisyhteiskunnan rooli on tuoda vallanpitäjien kannalta hankalia asioita esiin. Yhtä lailla kansalaisyhteiskunnalla, esimerkiksi järjestöillä, on tärkeä vallan vahtikoiran rooli. Jos median tai kansalaisyhteiskunnan toimintavapautta rajoitetaan, on kyse todellisesta uhkasta oikeusvaltiolle. Siksi esimerkiksi maalittaminen, systemaattinen vihapuhe ja häirintä ovat niiden kohteeksi joutuvan ihmisen ja koko demokratian kannalta vaarallisia ilmiöitä.

Kansalaisyhteiskunta toimii myös kanavana yhteiskunnan vähäosaisten ja syrjittyjen ryhmien asioiden esiintuomiselle. Jos kansalaisyhteiskunnan toimintaa rajoitetaan, jää osa kansasta vielä enemmän sivuun yhteiskunnasta.  Samalla demokratiaan sisältyvä osallisuus ja ilmaisun- ja mielipiteenvapaus heikkenevät.

Oikeusvaltiokehitys on viime vuosina kääntynyt laskuun

Oikeusvaltiota voi nakertaa myös vallan ja varallisuuden voimakas keskittyminen. The World Justice Projectin vuosittain julkaiseman oikeusvaltioindeksin mukaan globaali oikeusvaltiokehitys on heikentynyt vuodesta 2017 lähtien. Negatiivinen oikeusvaltiokehitys näkyy muun muassa perusoikeuksien suojan heikkenemisessä ja korruption lisääntymisessä sekä siinä, että julkisen vallan käytön rajoituksia vähennetään.

Useat kansainvälistä demokratiakehitystä seuraavista tutkimuslaitoksista ovat huomioineet autoritarismin nousun viime vuosien raporteissaan, Euroopasta esimerkkeinä Puola ja Unkari. Näissä maissa oikeuslaitos ei ole enää riippumaton ja viranomaispäätökset ovat enenevästi politisoituneita.

Jokainen voi suojella oikeusvaltiota, mutta vastuu on lainsäätäjällä

Miten oikeusvaltiota voitaisiin Suomessa parhaiten suojata? Jokainen voi tehdä jotakin, mutta vallanpitäjillä on suurin vastuu. Tavallinen ihminen voi äänestää, kuluttaa vapaata mediaa sekä osallistua vireään kansalaisyhteiskuntaan. Lainsäätäjän tulee puolestaan huolehtia, että se kuulee laajasti eri järjestöjä, jotka edustavat myös yhteiskunnan äänettömiä ja vähäosaisia. Ilmiselvää on, että lainsäätäjän tulisi kokonaan pidättäytyä vapaan median tai tuomioistuinlaitoksen toimintaan vaikuttamisesta.

Oikeusvaltio kaipaa perustuslain suojaa epädemokraattisia voimia vastaan

Viimeisenä, mutta vähintään yhtä tärkeänä keinona, on oikeusvaltion suojaaminen lainsäädännön tasolla epädemokraattisilta voimilta. Riippumaton tuomioistuinlaitos takaa osaltaan sen, etteivät vallanpitäjät voi menetellä miten huvittaa. Nykyisellään Suomen tuomioistuinten riippumattomuus on monilta osin tavallisen lain muutoksella horjutettavissa. Siksi perustuslakia tulisikin muuttaa oikeusvaltion haavoittuvuuksien tilkitsemiseksi. Tuomioistuimen riippumattomuuden takeista, kuten sen kokoonpanon muuttamisesta, tulisi säätää perustuslaissa.

Martta October
vaikuttamistyön johtaja, Ihmisoikeusliitto

Oikeusvaltio kaipaa suojelua nyt!

Oikeusvaltio tarvitsee sinua! Lahjoittamalla olet mukana turvaamassa suomalaista oikeusvaltiota, jonka ytimessä ovat ihmisoikeudet. > Tue työtämme täällä!

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus