Hyppää sisältöön

Kunniaan liittyvä väkivalta

Mitä kunniaan liittyvä väkivalta on?

Niin kutsuttua kunniaan liittyvää väkivaltaa on esiintynyt eri muodossa eri puolilla maailmaa kautta historian. Sitä esiintyy erityisesti yhteisöissä, joissa perheen ja suvun kunnian nähdään määrittyvän sen jäsenten käytöksen, erityisesti tyttöjen ja naisten, siveellisyyden kautta. Erilaista rajoittamista, väkivallalla uhkailua ja väkivaltaa voi seurata tilanteessa, jossa perheenjäsenen epäillään rikkoneen yhteisöllisesti omaksuttuja siveyskäsityksiä. Näitä voivat olla esimerkiksi avioliitosta kieltäytyminen, avioero, siveetön pukeutuminen tai seurustelu henkilön kanssa, jota perhe ei hyväksy.

Poikkeaminen hyväksyttynä pidetystä käytöksestä tuo häpeää koko suvulle. Tätä pyritään estämään kontrolloimalla perheenjäsenen käytöstä ja rankaisemalla vääränlaisesta käytöksestä. Väkivallan muotoja ovat esimerkiksi tiukka liikkumisen, ystäväpiirin tai pukeutumisen rajoittaminen, pakkoavioliitto ja fyysinen väkivalta.

Kunniaan liittyvän väkivallan uhreina ovat useimmiten tytöt ja naiset, mutta joskus se kohdistuu myös poikiin ja miehiin. Kunniaan liittyvä väkivalta ei ole sidoksissa tiettyihin maihin, etnisiin ryhmiin tai uskontoihin. Sitä esiintyy monissa yhteisöissä eri puolilla maailmaa.

Lähikuva harmaaseen ja mustaan asuun pukeutuneesta henkilöstä, joka selaa sylissään olevaa kirjaa. Henkilön kasvoja ei näy.

Kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisy

Ihmisoikeusliiton tavoitteena on ennaltaehkäistä kunniaan liittyvää väkivaltaa Suomessa sekä saada viranomaiset toimimaan tehokkaammin väkivaltaan puuttumiseksi.

Koulutamme eri alojen ammattilaisia ja viranomaisia. Vaikutamme siihen, että kunniaan liittyvän väkivallan uhrien oikeudet palveluihin toteutuvat. Seuraamme oikeudellisia ja yhteiskunnallisia prosesseja kunniaan liittyvän väkivallan näkökulmasta ja vaikutamme siihen, että kansallisia kunniaväkivallan vastaisia toimia vahvistetaan.

Vetoamme viranomaisiin, että ne ottaisivat jatkossa niille kuuluvan vastuun kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisystä ja viranhaltijoiden koulutuksesta.

Ihmisoikeusliitto julkaisi vuonna 2016 laajan selvityksen kunniaan liittyvästä väkivallasta ja siihen puuttumisesta Suomessa. Selvitys kertoo kunniaan liittyvän väkivallan muodoista ja sen erityispiirteistä sekä antaa suosituksia eri viranomaisille tunnistaa ja puuttua kunniaan liittyvään väkivaltaan.

Linkki selvitykseen: Kunniakäsitykset ja väkivalta – selvitys kunniaan liittyvästä väkivallasta ja siihen puuttumisesta Suomessa (pdf)

Lue lisää aiheesta

Henkilökuntamme

Lisätietoja

Duin Ghazi

Päällikkö, sukupuolistuneen väkivallan vastainen työ / Manager, gender-based violence


+358 44 742 0413 duin.ghazi@ihmisoikeusliitto.fi

Johanna Latvala

Asiantuntija, sukupuolistuneen väkivallan vastainen työ / Adviser, gender-based violence


+358 44 7061447 johanna.latvala@ihmisoikeusliitto.fi

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus