Hyppää sisältöön

Tyttöjen sukuelinten silpomisen vastainen työ

Tyttöjen sukuelinten silpominen on yksi sukupuolistuneen väkivallan muoto, joka loukkaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Silpominen on Suomessa rikoslain mukaan rangaistavaa. Ihmisoikeusliitto on tehnyt tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista työtä Suomessa vuodesta 2002 lähtien STEA:n tukemana.

Vaikutamme, koulutamme ja teemme asennemuutostyötä

Teemme ennaltaehkäisevää asennemuutostyötä ryhmien ja yhteisöjen parissa, joiden alkuperämaissa tapaa harjoitetaan. Keskustelemme silpomisen terveysvaikutuksista, tyttöjen ja naisten itsemääräämisoikeudesta ja siitä, että kyse on ihmisoikeusloukkauksesta ja rikoksesta.

Olemme tehneet silpomisen vastaista ruohonjuuritason työtä jo 20 vuoden ajan Suomessa järjestämällä omakielisiä keskusteluryhmiä ja vierailemalla muiden tahojen ryhmissä. Tänä aikana asenteet silpomista kohtaan ovat muuttuneet kielteisemmiksi. Nykyään esimerkiksi valtaosa somali-, etiopialais- ja eritrealaistaustaisista vastustaa tyttöjen sukuelinten silpomista ja pyrkii vaikuttamaan asenteisiin myös lähtömaissa.

Teemme yhteistyötä monen eri järjestön kanssa ja jaamme faktatietoa. Tähtäämme siihen, ettei Suomessa asuvia tyttöjä silvota Suomessa eikä ulkomailla.

Koulutamme laajasti eri alojen ammattilaisia, viranomaisia sekä opiskelijoita, jotta he pystyisivät paremmin auttamaan toimenpiteen läpikäyneitä naisia sekä tunnistamaan silpomisen uhkan.

Järjestämme koulutuksia toiminnassamme oleville avainhenkilöille ja järjestöille, jotta tietoisuus ilmiöstä lisääntyy ja kynnys ottaa silpominen puheeksi madaltuu.

Teemme myös yhteiskunnallista vaikuttamistyötä, jotta lainsäädäntö ja viranomaistoimet huomioisivat silpomisen vakavana tyttöihin ja naisiin kohdistuvana väkivallan muotona. Valtion tulee ottaa vastuu tyttöjen silpomisen ennaltaehkäisemisestä sekä sen läpikäyneiden hyvinvoinnin edistämisestä.

Perustamaamme FGM-verkostoon kuuluu mm. sosiaali- ja terveysministeriön, THL:n, Maahanmuuttoviraston, Poliisihallituksen, maahanmuuttopalveluiden sekä järjestöjen edustajia. Seuraamme myös kansainvälistä tilannetta ja kuulumme pohjoismaiseen FOKO-verkostoon ja eurooppalaiseen End FGM EU -verkostoon.

Mitä tarkoitetaan tyttöjen sukuelinten silpomisella?

Tyttöjen sukuelinten silpominen tarkoittaa ei-hoidollisista syistä tehtäviä toimenpiteitä, joihin liittyy ulkoisten sukuelinten osittainen tai täydellinen poistaminen tai niiden vahingoittaminen jollain muulla tavalla.

Maailman terveysjärjestö WHO luokittelee silpomiset neljään pääryhmään:

  • Tyyppi 1: Klitoriksen ja/tai klitoriksen hupun osittainen tai täydellinen poistaminen.
  • Tyyppi 2 (excisio): Klitoriksen ja pienten häpyhuulien osittainen tai täydellinen poistaminen. Isot häpyhuulet saatetaan samalla typistää.
  • Tyyppi 3 (infibulaatio, faraoninen ympärileikkaus): Pienten ja/tai suurten häpyhuulten typistäminen ja typistettyjen häpyhuulten yhteen liittäminen niin, että virtsan ja kuukautisveren poistumiseksi jätetään vain pieni aukko. Klitoris saatetaan joko poistaa tai jättää emätinaukkoa kaventavan ”kannen” alle.
  • Tyyppi 4: Kaikki muut ei-hoidollisista syistä tehtävät, sukuelimiä vahingoittavat toimenpiteet. Näitä ovat esimerkiksi pistäminen, lävistäminen, viiltäminen, raapiminen ja kuumalla raudalla polttaminen.

Tyttöjen sukuelinten silpominen on vuosituhansia vanha käytäntö ja perustelut silpomiselle vaihtelevat maasta, alueesta ja kulttuurisesta taustasta riippuen. Käytäntöä harjoitetaan erityisesti useissa Afrikan maissa, mutta myös paikoin Lähi-idässä, Aasiassa, Euroopassa (Venäjä) ja Etelä-Amerikassa.

Silpomisella on monia, jopa elinikäisiä, seurauksia, joista välittömiä ovat muun muassa kipu, shokki, verenvuoto, tulehdukset ja jopa kuolema. Pitkäaikaisia haittoja ovat esimerkiksi jatkuvat tulehdukset, virtsaamisongelmat, tuskalliset yhdynnät, vaaralliset synnytykset ja psyykkiset ongelmat.

Suomessa asuu noin 10 000 silpomisen läpikäynyttä naista

Maailmassa on ainakin 200 miljoonaa tyttöjen sukuelinten silpomisen läpikäynyttä tyttöä ja naista. Vuosittain riskissä on noin 4,1 miljoonaa tyttöä. Tyttöjen sukuelinten silpomista tai sen uhkaa esiintyy ainakin 92 maassa. Arvioiden mukaan EU-maissa elää vähintään 600 000, mutta jopa miljoona silpomisen läpi käynyttä tyttöä ja naista.

THL:n mukaan Suomessa elää noin 10 000 tyttöä ja naista, jotka ovat läpikäyneet sukuelinten silpomisen. Tämän lisäksi 650–3080 tyttöä on riskissä joutua läpikäymään silpomisen. Luvut pitävät sisällään Suomessa syntyneitä tyttöjä, joiden vanhemmat ovat lähtöisin maista, joissa tyttöjen sukuelinten silpominen on yleistä. Tyttöjen sukuelinten silpomisesta käytetään erilaisia termejä. Kansainvälisesti siihen viitataan usein termillä FGM eli female genital mutilation.

Lähikuvassa kahden ruskean henkilön kädet.

Virtuaalinen FGM-kartta

End FGM EU -verkosto julkaisi vuonna 2021 virtuaalisen FGM-kartan, jossa on tietoa EU-maiden tyttöjen sukuelinten silpomiseen liittyvästä lainsäädännöstä, oikeustapauksista, turvapaikkapolitiikasta ja kansallisista toimista. Suomen osuuden laati Ihmisoikeusliitto konsultoiden lapsiasiavaltuutettua, Maahanmuuttovirastoa ja THL:ää.

Lataa materiaalejamme

Lue lisää aiheesta

Henkilökuntamme

Lisätietoja

Duin Ghazi

Päällikkö, sukupuolistuneen väkivallan vastainen työ / Manager, gender-based violence


+358 44 742 0413 duin.ghazi@ihmisoikeusliitto.fi

Johanna Latvala

Asiantuntija, sukupuolistuneen väkivallan vastainen työ / Adviser, gender-based violence


+358 44 7061447 johanna.latvala@ihmisoikeusliitto.fi

Solomie Teshome

Asiantuntija, sukupuolistuneen väkivallan vastainen työ / Adviser, gender-based violence


+358 44 742 0411 solomie.teshome@ihmisoikeusliitto.fi

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus