Hyppää sisältöön

Tyttöjen sukuelinten silpomisen vastainen työ

Mitä tarkoitetaan tyttöjen sukuelinten silpomisella?

Tyttöjen sukuelinten silpominen tarkoittaa kulttuurisista tai muista ei-hoidollisista syistä tehtäviä toimenpiteitä, joihin liittyy ulkoisten sukuelinten osittainen tai täydellinen poistaminen tai niiden vahingoittaminen jollain muulla tavalla.

Tyttöjen sukuelinten silpominen on vuosituhansia vanha perinne ja perustelut silpomiselle vaihtelevat maasta, alueesta ja kulttuurisesta taustasta riippuen. Tyttöjen sukuelimiä silvotaan erityisesti useissa Afrikan maissa, mutta myös paikoin Lähi-idässä ja Aasiassa. Arvioiden mukaan EU-maissa elää noin puoli miljoonaa silpomisen läpi käynyttä tyttöä ja naista.

Tyttöjen sukuelinten silpominen on yksi sukupuolittuneen väkivallan muoto, joka loukkaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja Suomen rikoslakia. Silpomisella ei ole minkäänlaisia myönteisiä terveysvaikutuksia. Sen sijaan siitä on monia, jopa elinikäisiä, haittoja, joista välittömiä ovat muun muassa kipu, shokki, verenvuoto, tulehdukset ja jopa kuolema. Pitkäaikaisia haittoja ovat esimerkiksi jatkuvat tulehdukset, virtsaamisongelmat, tuskalliset yhdynnät, vaaralliset synnytykset, lapsettomuus ja henkinen kärsimys.

Tyttöjen ympärileikkauksesta käytetään erilaisia termejä. Kansainvälisesti siihen viitataan usein termillä FGM (female genital mutilation). Ihmisoikeusliitossa puhumme sekä tyttöjen sukuelinten silpomisesta että tyttöjen ympärileikkauksesta tilanteesta riippuen.

kadet

Koulutamme ja vaikutamme

Ihmisoikeusliitto on tehnyt tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista työtä Suomessa vuodesta 2002 lähtien. Teemme ennaltaehkäisevää asennemuutostyötä ryhmien ja yhteisöjen parissa, joiden alkuperämaissa tapaa harjoitetaan. Keskustelemme silpomisen terveysvaikutuksista, tyttöjen ja naisten itsemääräisoikeudesta ja siitä, että kyse on ihmisoikeusloukkauksesta ja rikoksesta.

Tähtäämme siihen, ettei Suomessa asuvia tyttöjä silvota Suomessa eikä ulkomailla. Lisäksi tuemme silpomisen kokeneita tarjoamalla vertaistukea ja ohjaamalla heitä hoitoon.

Koulutamme laajasti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, viranomaisia sekä opiskelijoita, jotta he pystyisivät paremmin auttamaan toimenpiteen läpikäyneitä naisia sekä tunnistamaan silpomisen uhkan esimerkiksi turvapaikkapuhuttelussa.

Teemme myös yhteiskunnallista vaikuttamistyötä, jotta lainsäädäntö ja viranomaistoimet huomioisivat silpomisen vakavana tyttöihin ja naisiin kohdistuvana väkivallan muotona. Valtion tulisi ottaa vastuu tyttöjen silpomisen ennaltaehkäisemisestä sekä sen läpikäyneiden tukemisesta.

Saavutuksiamme

Olemme tehneet silpomisen vastaista ruohonjuuritason työtä jo 18 vuoden ajan Suomessa. Tänä aikana asenteet silpomista kohtaan ovat muuttuneet selkeästi kielteisemmiksi. Nykyään esimerkiksi valtaosa somali-, etiopialais- ja eritrealaistaustaisista vastustaa tyttöjen sukuelinten silpomista ja pyrkii vaikuttamaan asenteisiin myös lähtömaissa. On tärkeää jatkaa ennaltaehkäisevää työtä, jotta nykyinen asenneilmapiiri säilyisi.

Lue lisää aiheesta

Henkilökuntamme

Lisätietoja

Johanna Latvala

Sukupuolittuneen väkivallan vastaisen työn päällikkö / Manager, gender-based violence


Tyttöjen sukuelinten silpominen ja nk. kunniaan liittyvä väkivalta, seksuaali- ja lisääntymisoikeudet, vaikuttaminen, koulutuspyynnöt

+358 44 7061447 johanna.latvala(a)ihmisoikeusliitto.fi

Solomie Teshome

Asiantuntija, sukupuolittuneen väkivallan vastainen työ / Adviser, gender-based violence


Tyttöjen sukuelinten silpominen, seksuaali- ja lisääntymisoikeudet

+358 44 742 0411 solomie.teshome(a)ihmisoikeusliitto.fi

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Ole kanssamme ihmisoikeuksien puolella ja tue sitkeää työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille!

Tee lahjoitus