Arkisto

Suomi menee alta riman vastauksessaan YK:n ihmisoikeusneuvostolle – hallituksen puheet ja teot ristiriidassa

Tiedote: Suomen ihmisoikeuspolitiikka on menossa huolestuttavaan suuntaan, varoittaa laaja joukko ihmisoikeustyötä tekeviä järjestöjä. Suomi aikoo hylätä ennätysmäärän YK:n jäsenmaiden suosituksista ihmisoikeustilanteensa parantamiseksi. Tämä käy ilmi Suomen hallituksen raporttiluonnoksesta YK:lle*.

Avainsanat:

Ihmisoikeusliiton varjoraportti Euroopan neuvostolle: Oikeus terveyteen ja toimeentuloon ei toteudu Suomessa

Viime syksynä Suomi raportoi Euroopan neuvostolle siitä, miten hyvin se turvaa tietyt ihmisoikeudet Suomessa. Raportti käsitteli terveyttä, sosiaaliturvaa, vanhustenhoitoa sekä köyhyyttä ja syrjäytymistä koskevia Euroopan sosiaalisen peruskirjan artikloja. Ihmisoikeusliitto ja Suomen sosiaalioikeudellinen seura ovat laatineet oman varjoraporttinsa.

Avainsanat:

Lausunto avioliittolaista lakiasiainvaliokunnalle: Transihmisten oikeudet

Avioliittolain muutos on tärkeä ja tervetullut uudistus, joka parantaa samaa sukupuolta olevien parien asemaa sekä lisää yhdenvertaisuutta. Keskitymme lausunnossamme transihmisten oikeuksien edistämiseen eli hallituksen esitykseen sisältyvään muutosehdotukseen transseksuaalin henkilön sukupuolen vahvistamisesta (nk. translaki). On tärkeää, että nk. translaki uudistetaan siten, Lue lisää

Avainsanat:

Ihmisoikeusjärjestöt vaativat: Itsemääräämisoikeus sukupuoleen lakiuudistuksen lähtökohdaksi

KANNANOTTO: Sukupuolen juridista vahvistamista koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan avioliittolain muutoksen yhteydessä. Me allekirjoittaneet ihmisoikeusjärjestöt vaadimme kyseisen translain uudistamista siten, että sukupuolen juridiseen vahvistamiseen riittää henkilön oma ilmoitus. Tällä hetkellä sukupuolen vahvistamisen ehtona on muun muassa naimattomuus, lisääntymiskyvyttömyys ja täysi-ikäisyys. Uusi avioliittolaki Lue lisää

Avainsanat:

Hallituksen on puututtava transihmisten syrjintään

Euroopan perusoikeusviraston (FRA) tänään julkaiseman selvityksen mukaan lähes puolet transihmisistä on kokenut syrjintää tai häirintää kyselyä edeltävän vuoden aikana Suomessa. Selvityksen tulokset ovat ajankohtaisia, sillä hallituksella on viimeiset hetket antaa esitys uudesta translaista. Euroopan perusoikeusviraston selvitys eurooppalaisten transihmisten todellisuudesta on Lue lisää

Avainsanat:

Ihmisoikeusjärjestöt: Suomen uudistettava translaki kiireellisesti

Tiedote 11.6.2014 Amnesty International Suomen osasto, Ihmisoikeusliitto, Seta ja Trasek Vapaa heti julkaistavaksi Ihmisoikeusjärjestöt: Suomen uudistettava translaki kiireellisesti Sukupuolen juridinen vahvistaminen perustuu Tanskassa jatkossa henkilön omaan ilmoitukseen. Ihmisoikeusjärjestöt vaativat myös Suomea kiirehtimään translain uudistusta itsemääräämisoikeuden pohjalta. Tanskan eduskunnan tänään hyväksymä Lue lisää

Avainsanat: