Hyppää sisältöön

Hallituksen on puututtava transihmisten syrjintään

Euroopan perusoikeusviraston (FRA) tänään julkaiseman selvityksen mukaan lähes puolet transihmisistä on kokenut syrjintää tai häirintää kyselyä edeltävän vuoden aikana Suomessa. Selvityksen tulokset ovat ajankohtaisia, sillä hallituksella on viimeiset hetket antaa esitys uudesta translaista.

Euroopan perusoikeusviraston selvitys eurooppalaisten transihmisten todellisuudesta on karua luettavaa. Väkivalta ja syrjintä on yleistä ja moni päätyy peittelemään sukupuoli-identiteettiään tai sukupuolen ilmaisuaan. Kaikista vastanneista erityisesti nuoret ja matalatuloiset kokivat paljon syrjintää.

Perusoikeusviraston selvitys pohjautuu vuonna 2012 tehtyyn laajaan kyselyyn, johon vastasi yhteensä 6597 transihmistä. Suomesta vastaajia oli väkilukuun suhteutettuna eniten (463). Heistä lähes kolmasosa välttää sukupuoli-identiteettinsä esiintuomista uhkailun, häirinnän ja hyökkäysten pelossa. Yli puolet transihmisistä välttää ilmaisemasta sukupuoli-identiteettiään esimerkiksi julkisissa kulkuvälineissä.

Transihmisten syrjintä ei rajoitu julkisiin tiloihin ja satunnaisiin kohtaamisiin. Lähes neljännes suomalaisista vastaajista koki henkilökunnan syrjineen heitä oppilaitoksissa. Yhtä suuri osa koki tulleensa syrjityiksi terveydenhuollossa tai sosiaalipalveluissa sukupuoli-identiteettinsä takia. Lähes viidennes koki syrjintää työnhaussa tai työpaikalla.

Noin kolmasosa kaikista vastanneista koki tulleensa syrjityiksi, koska heidän henkilöllisyystodistuksensa ei vastaa heidän sukupuoli-identiteettiään. Lähes 90 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että helpompi juridisen sukupuolen vahvistamismenettely auttaisi heitä elämään parempaa elämää. EU:n perusoikeusviraston mukaan valtioiden tulisi taata juridinen vahvistaminen henkilön sukupuoli-identiteetille eikä vahvistamismenettely saisi edellyttää lääketieteellisiä toimenpiteitä, avioeroa tai sterilisaatiota.

Suomen nykyisellä hallituksella on nyt viimeinen tilaisuus edistää transihmisten oikeuksia. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut lakiesityksen, joka korjaisi translakia. Hallituksen esitystä ei kuitenkaan ole annettu. Lakiuudistuksella voidaan parantaa transihmisten oikeuksien toteutumista takaamalla heille ihmisarvoinen sukupuoli-identiteetin juridinen vahvistaminen.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet transihmiset olivat sitä mieltä, että jos kansalliset viranomaiset tekisivät enemmän transihmisten oikeuksien edistämiseksi, transihmisten olisi helpompi elää ja ilmaista itseään. Kuunnelkaamme heitä!

Milla Aaltonen, Ihmisoikeusliiton tutkimuspäällikkö

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus