Hyppää sisältöön

Lausunto hallituksen ihmisoikeusselonteosta

Eduskunta käsittelee keväällä 2022 hallituksen ihmisoikeusselontekoa. Ihmisoikeusliitto kutsuttiin helmi-maaliskuun vaihteessa kuultavaksi selonteosta eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaan, lakivaliokuntaan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. Annoimme valiokunnille myös kirjalliset lausunnot.

Ihmisoikeusselonteko on keskeisin Suomen ihmisoikeuspolitiikkaa linjaava asiakirja. Se linjaa Suomen kansainvälisen ja kansallisen ihmisoikeuspolitiikan perusperiaatteita ja kuvaa ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeusjärjestelmään kohdistuvia haasteita maailmassa. Hallitus antoi selonteon eduskunnalle joulukuussa 2021, eli juuri ennen kuin Euroopassa syttyi sota, joka merkitsee sekä uusia, järkyttäviä ihmisoikeusloukkauksia että aiempien ihmisoikeusongelmien kärjistymistä ja tulemista esiin.

Tämänhetkinen kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden kriisi on tuonut entistäkin vahvemmin esille, miten tärkeää on, että Suomi tukee vahvasti kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää. Selonteossa nostetaan esiin monipuolisesti myös niin kutsuttuja uusia ihmisoikeusteemoja, kuten ilmastonmuutos ja yritysvastuu.

Useiden vuosien välein annettava ihmisoikeusselonteko on ainoa mekanismi, jolla eduskunta käsittelee Suomen kansainvälistä ihmisoikeuspolitiikkaa ja kansallista perus- ja ihmisoikeustilannetta kokonaisuutena. Pidämme tärkeänä, että sekä eduskunta että hallitus käsittelisivät Suomen perus- ja ihmisoikeustilanteen kokonaisuutta säännöllisesti esimerkiksi kerran vuodessa.

Kansallisesti perus- ja ihmisoikeuksien toimeenpanoa on viimeisen vuosikymmenen ajan ohjattu perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmilla. Ihmisoikeusliitto pitää toimintaohjelmia keskeisenä perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen välineenä. Toivomme, että seuraava hallitus laatii neljännen kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman.

Perus- ja ihmisoikeuksien edistämisen asiantuntijaresurssit ovat Suomessa varsin niukat, ja niitä tulee vahvistaa. Perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointia säädösvalmistelussa ja valtion talousarviossa tulee lisätä.

Ihmisoikeusselonteossa esiin nostettu tuki ihmisoikeuspuolustajille on olennainen elementti ihmisoikeuksien tukemisessa kaikkialla maailmassa. Kansalaisyhteiskunnan tila on useissa maissa kaventunut ja erityisesti ihmisoikeustoimijoihin suuntautuva häirintä ja vaino lisääntynyt.

Suomessa on useita ihmisoikeusongelmia, joista Suomi on saanut toistuvasti saanut huomautuksia ja suosituksia kansainvälisiltä ihmisoikeusvalvontaelimiltä. Voidakseen edistää ihmisoikeuksia uskottavasti kansainvälisillä foorumeilla ja toteuttaakseen omat kansainväliset velvoitteensa Suomen on johdonmukaisesti ja systemaattisesti edistettävä ihmisoikeuksia kotimaassa. Myös oikeusvaltion säilyminen vaatii jatkuvaa työtä.

Lausunto ihmisoikeusselonteosta ulkoasiainvaliokunnalle

Lausunto ihmisoikeusselonteosta lakivaliokunnalle

Lausunto ihmisoikeusselonteosta työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus