Hyppää sisältöön

Viisi vinkkiä kampanjatyöhön nuorten kanssa – Eritaustaiset nuoret vaikuttivat syrjintää vastaan Ihmisoikeusliiton kampanjassa

Vuosi sitten ryhdyimme Ihmisoikeusliitossa kokoamaan nuorten kampanjaryhmää. Tarkoituksena oli antaa moninaisista taustoista tuleville nuorille tilaisuus tehdä yhdessä syrjinnänvastaista kampanjointia ja samalla oppia yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Ryhmä koottiin osana STOP! Päätepysäkki syrjinnälle -kampanjaa, ja mukaan lähti kymmenen nuorta hyvin moninaisista taustoista. Mitä opimme nuorten kanssa kampanjoimisesta?

Kampanjan aihe, syrjintä ja häirintä julkisessa liikenteessä, oli omakohtainen jokaiselle ryhmään osallistuneelle. Siksi oli erityisen tärkeää huolehtia siitä, että jokainen koki osallistumisen turvalliseksi. Painotimme, ettei omia syrjintäkokemuksia tarvitse jakaa muille ja taukoa tai tukea saa tapaamisissa pyytää koska tahansa. Lopulta kaikki halusivat kuitenkin kertoa kokemuksistaan, ja ryhmässä syntyi hieno tukemisen ja jaettujen kokemusten luoma yhteishenki.

Tiesimme ryhmää kootessamme, että erilaisista taustoista tulevien nuorten kutsuminen yhteen yhteisen aiheen äärelle ei ole tyypillinen tapa toimia järjestöjen tai kuntien nuorisotyössä. Paljon useammin järjestetään ryhmiä, joissa nuoria yhdistää nimenomaan jaettu identiteetti ja yhteinen tausta. Moninainen ryhmä kuitenkin mahdollisti syrjinnän käsittelemisen intersektionaalisesti, erilaiset taustat ja identiteetit huomioiden.

Erilaisista taustoista huolimatta nuorten syrjintäkokemukset olivat hätkähdyttävän samanlaisia. Moni nuorista kommentoikin sitä, miten silmiä avaavaa oli jakaa kokemuksia yhdessä:

”Olin oikeesti tosi ilonen siitä, että kuinka moninainen tää meidän kamppisryhmä iha oikeesti oli.”

”Mukavuusalueeni laajeni. Ymmärrän muita vähemmistöjä paljon paremmin.”

Käytimme paljon aikaa sen miettimiseen, miten nuoret saisivat osallistumisestaan mahdollisimman paljon irti. Halusimme antaa heille aidosti vapaat kädet sen suhteen, millaista kampanjointia he halusivat tehdä. Samalla tarjosimme osaamistamme yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta: miten kampanjaa rakennetaan, miten ihmisiin vaikutetaan ja millaisesta laajemmasta ilmiöstä syrjinnässä ja häirinnässä on kyse.

Nuoret suunnittelivat ja toteuttivat syrjinnän vastaisen flash mob -tempauksen Helsingin rautatieaseman Kompassi-tasanteella. Tapahtuma sujui hienosti suunnitelmien mukaan, keräsi paikalle paljon osallistujia ja oli vaikuttava kokemus. Katso tapahtumasta kuvattu video blogitekstin lopussa.

Viisi vinkkiä siitä, mitä kannattaa huomioida kampanjatyössä nuorten kanssa

Jos nuoret tunsivat saaneensa paljon, niin myös me saimme ja opimme. Tärkeimmät oivalluksemme eritaustaisten nuorten kampanjaryhmän onnistumisesta olivat mielestämme seuraavat:

  1. Huolellinen ryhmän kokoaminen ja aktiivinen viestintä. Käytimme paljon aikaa tavoittaaksemme juuri niitä nuoria, joita syrjintä ja häirintä koskevat. Ryhmän toiminnan ajan viestimme nuorille aktiivisesti nuorten itsensä ehdottamien kanavien kautta ja teimme selväksi, että olemme heidän tavoitettavissaan.
  2. Aito vaikuttamisen mahdollisuus ja merkityksellinen aihe. Ryhmään osallistuneet nuoret tiesivät omakohtaisesti, mistä syrjinnässä on kyse, ja halusivat vaikuttaa sen lopettamiseksi. Me tarjosimme siihen mahdollisuuden, mutta emme sanelleet heille valmiita keinoja ja ideoita. Vaikuttaminen tärkeän asian puolesta olikin nuorille merkittävä kokemus: ”Oli mahtavaa saada osallistua johonkin näin suureen ja tärkeään.”
  3. Turvallinen tila ja jatkuva tuki. Kävimme turvallisemman tilan sääntöjä läpi useaan kertaan. Pyrimme luomaan ilmapiiriä, jossa jokainen voi koska tahansa kertoa, jos ei tunne oloaan mukavaksi. Ryhmään osallistuneet nuoret pitivätkin tätä antamassaan palautteessa tärkeänä: ”Tärkeintä on se, että on saatu turvallinen tila.” ”Tuli tosi semmoinen aito välittämisen olo.”
  4. Tunne, että tapaamisiin on kiva tulla. On tietenkin sattumastakin kiinni, että ryhmäläisistä muotoutui niin hyvä porukka. Kiinnitimme kuitenkin jo suunnitteluvaiheessa paljon huomiota kannustavan ja kunnioittavan tunnelman luomiseen.
  5. Yhdessä syöminen. Ei sovi unohtaa myöskään hyvän ruuan merkitystä. Osallistujat tulivat tapaamisiin vapaa-ajallaan ja usein suoraan töistä tai koulusta, joten yhteinen ruokailu kuului aina tapaamisiin. Pizzatarjoilu ja ruokavalioiden huomioiminen saivat paljon kiitosta!

Nuoret nostivat palautteessaan parhaiksi anneiksi muihin ryhmäläisiin tutustumisen ja antoisat, avoimet ja luottamukselliset keskustelut sekä vaikuttamisen itselle tärkeän aiheen parissa:

”Parasta oli mielenkiintoiset ihmiset sekä avoin ilmapiiri.”

”Tärkeintä oli saada vaikuttaa.”

Nuoret saivat kokemuksesta inspiraatiota ja tukea myös tulevaan vaikuttamiseen: ”Sain paljon ideoita ja intoa/rohkeutta lähteä toteuttamaan omia prokkiksia.”

Näistä nuorista kuullaan vielä!

Emilia Lounela

Emilia Lounela

Kirjoittaja työskentelee Ihmisoikeusliitossa kampanjakoordinaattorina. Nuorten ryhmä koottiin osana Suomen akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston ALL-YOUTH -tutkimushanketta.

Nuorten suunnitelma ja toteuttama Pysähdy2019-tempaus:

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus