Ihmisoikeusliitto lausui oikeusministeriölle oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen työnjaosta. Ihmisoikeusliitto nostaa lausunnossa esiin muun muassa seuraavaa: Moni jättää tekemättä kantelun, vaikka kokisi oikeuksiaan loukatun. Syy voi olla luottamuksen, tiedon tai voimavarojen puute. Oikeuksiin pääsyä on vahvistettava muun muassa lisäämällä laillisuusvalvojien resursseja.

Ihmisoikeusliiton lausunto kokonaisuudessaan: Ihmisoikeusliiton lausunto ylimpien laillisuusvalvojien työnjakoa koskevasta työryhmämietinnöstä (PDF)

%d bloggers like this: