Hyppää sisältöön

Turvallisuusalallakin tarvitaan ihmisoikeusosaamista

Olen turvallisuusalan opiskelija ja suoritan työssäoppimisjaksoani Ihmisoikeusliitossa, sillä koen ihmisoikeuksien olevan suuressa roolissa alallani. Turvallisuusalalla työskentely edellyttää ihmisoikeuksien kunnioittamista ja tietämystä, koska asiakaskontakteja on paljon. Opinnoissani painotetaan, että kaikkia on kohdeltava yhdenvertaisesti taustasta riippumatta.

Turvallisuusalan työtehtävien lisäksi haluan edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tällä alalla. Tämä edellyttää lakien ymmärtämistä ja osaamista. Opetussuunnitelmaamme kuuluukin paljon lainsäädännön opettelua.

Vartijana tai järjestyksenvalvojana toimiessa joudumme välillä rajoittamaan perusoikeuksia, mutta vain tietyin edellytyksin.

Ehdottomia rajoituskieltoja alallamme ovat syrjintäkielto, kuolemanrangaistuksen, kidutuksen ja muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kielto, sekä kielto puuttua kenenkään henkilökohtaiseen koskemattomuuteen tai riistää kenenkään vapautta mielivaltaisesti ja ilman laissa säädettyä perustetta.

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista säätää, ettei kenenkään oikeuksia saa rajoittaa enempää kuin tehtävien suorittamiseksi on välttämätöntä. Jokaisen tehtävään liittyvän toimenpiteen tulee olla perusteltavissa ja jokaisesta kiinniottamiseen tai voimakeinojen käyttöön johtaneesta tapahtumasta tulee laatia kirjallinen selvitys.

Vaikka tehtävämme on vartioida omaisuutta, suojata henkilön koskemattomuutta, paljastaa rikoksia, suorittaa järjestyksen valvontaa ja valvoa näitä tehtäviä, emme voi sivuuttaa rikoksen tekijän oikeuksia. Näihin kuuluvat yllämainittujen lisäksi lainsäädännön tuntemisen ajantasaisuus. Legaliteettiperiaate edellyttää, että rangaistuksen, toimivallan jne. on pohjauduttava aina siihen lainsäädäntöön, joka on tekohetkellä voimassa. Jatkuva kouluttautuminen takaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen. Meidän on tiedettävä omat toimivaltuutemme ja toimittava niiden mukaan. On tärkeää olla moniammatillisesti verkostoitunut, sillä silloin virka-apu esimerkiksi poliisin tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa onnistuu. Se on tärkeää jo kansalaisten perusoikeuksien toteutumisenkin näkökulmasta.

Mielestäni ihmisoikeuksien opettamista tulisi lisätä turvallisuusalan opetussuunnitelmissa. Vaikka opettajamme painottavat ihmisoikeuksien tärkeyttä ja kursseilla käydään niitä läpi muiden lakien yhteydessä, voisi ihmisoikeuksista olla kokonaan oma kurssinsa.

Tämä auttaisi turvallisuusalan toimijoita ymmärtämään ihmisoikeuksia paremmin, sillä toimialueet ja tehtävät ovat niin laajoja, että käytännön soveltaminen voi olla välillä hankalaa. Vain tunnistamalla jokaiselle kuuluvat perus- ja ihmisoikeudet, tilanteessa kuin tilanteessa, voimme toimia turvallisuusalalla haluamallamme tavalla: ihmisiä kunnioittaen.

Riina Ruokolampi

Kirjoittaja opiskelee turvallisuusalaa ja suoritti työssäoppimisjaksonsa Ihmisoikeusliitossa

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus