Hyppää sisältöön

Järjestöt lausuivat YK:n TSS-sopimuksen täytäntöönpanon epäkohdista

16 ihmisoikeustyötä tekevää järjestöä antoi yhteisen raportin* YK:n TSS-komitealle YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (TSS-sopimus) täytäntöönpanosta Suomessa.

Järjestöt keskittyivät raportissaan TSS-sopimusta koskeviin ihmisoikeusloukkauksiin ja sopimuksen toimeenpanon puutteisiin. Raportissa järjestöt toivat esiin seuraavaa:

 • Vähemmistöjen ja maahanmuuttajien kohtaamaan syrjintään puututtava
 • Syrjinnän vastaista lainsäädäntöä vahvistettava ja translaki uudistettava
 • Intersukupuolisille lapsille suoritettavat lääketieteellisesti ei-välttämättömät leikkaukset lopetettava
 • Kehitysyhteistyön rahoitus nostettava Suomen sitoumuksen mukaiseen 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta
 • Vammaisten ihmisten työllistymistä tuettava ja työhyväksikäyttö lopetettava
 • Lastensuojelun laatua vahvistettava ja kehitettävä
 • Riittävät resurssit ja pysyvät rakenteet sukupuolittuneen väkivallan ennaltaehkäisyyn ja uhrien tukemiseen taattava
 • Sosiaali- ja terveytyspalveluiden yhdenvertaista saatavuutta on parannettava
 • Perusturvan tasoa nostettava tasolle, joka kattaa todelliset elinkustannukset
 • Paperittomien ja turvapaikanhakijoiden pääsy välttämättömiin palveluihin varmistettava ja turvapaikanhakijalasten oikeudet turvattava
 • Koulutuksen ja päivähoidon tasa-arvoisuutta on parannettava

Uuden yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti järjestöt antoivat raportin komitealle List of Issues Prior to Reporting -asiakirjan valmistelua varten. Järjestöt toimittivat komitealle tietoa ajankohtaisista teemoista, joita on järjestöjen mielestä tärkeä saada Suomen valtion ennakkolistalle. Ennakkolista suuntaa Suomen tulevan määräaikaisraportin sisältöä määrittelemällä sen aiheet.

Komitea antaa Suomelle ennakkolistan TSS-sopimuksen osalta maaliskuussa. Tämän pohjalta Suomen hallitus valmistelee määräaikaisraportin, jonka määräaika on vuonna 2020. Tuolloin järjestöt jatkavat yhteistä vaikuttamistyötä toimittamalla komitealle oman varjoraporttinsa.

Ihmisoikeusliitto koordinoi raportin työstämistä. Raportissa ovat mukana seuraavat järjestöt:

EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto, Fingo ry, Ihmisoikeusliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Lääkärin sosiaalinen vastuu ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pakolaisneuvonta, Pelastakaa Lapset, SámiSoster, Seta ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen sosiaalioikeudellinen seura (SSOS), Suomen Unicef, Vailla vakinaista asuntoa ry, Vamlas – Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö ja Väestöliitto.

Lue koko englanninkielinen raportti täältä: Järjestöjen yhteinen raportti TSS-komitealle (pdf)

Linkki TSS-komitean istuntokalenteriin, jossa kaikki Suomea koskeva aineisto.

*Raportti on osa Suomen määräaikaisraportointia YK:n komitealle. Valtiolla on velvollisuus raportoida määräajoin ihmisoikeussopimusten toimeenpanosta niiden noudattamista valvoville komiteoille. Järjestöt voivat toimittaa tietoa komitealle Suomen ihmisoikeustilanteesta.

Lisätietoja:

Heli Markkula, vaikuttamistyön päällikkö, heli.markkula@ihmisoikeusliitto.fip. 044 738 9120

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus