Tyttöjen sukuelinten silpominen on väkivaltainen perinne, joka loukkaa lukuisia kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja Suomen rikoslakia. Ihmisoikeusliiton KokoNainen on toiminut vuodesta 2002 tyttöjen sukuelinten silpomisen ennaltaehkäisemiseksi, ympärileikattujen naisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja asenteiden muuttamiseksi Suomessa.

Read in English

Tavoitteena pysyvä muutos!

Sukupuolittuneen väkivallan vastaisen työmme päämääränä on, maahanmuuttajataustaisten henkilöiden seksuaali- ja lisääntymisoikeudet sekä itsemääräämisoikeus toteutuvat. Edellä mainittuihin oikeuksiin kuuluu ruumiillinen koskemattomuus. Tyttöjen sukuelinten silpominen on naisten ja tyttöjen syrjinnän muoto sekä räikeä ihmisoikeusloukkaus, eikä sitä tule hyväksyä missään olosuhteissa. Tyttöjen sukuelinten silpomisen vastainen työmme (KokoNainen) tähtääkin siihen, ettei Suomessa asuvia tyttöjä silvota Suomessa eikä ulkomailla ja että ympärileikattujen tyttöjen ja naisten hyvinvointi lisääntyy.

Ihmisoikeusliitto on ainoa pitkäjänteistä tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista asennemuutostyötä tekevä taho Suomessa. Toimintamme on ihmisoikeuslähtöistä ja perustuu eri kulttuurien kunnioittamiselle. Väkivaltaa ei kuitenkaan voi hyväksyä minkään kulttuurin tai perinteen varjolla.

Ihmisoikeusliiton KokoNainen-hanke tekee tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista työtä

Ihmisoikeusliiton asiantuntijan Solomie Teshomen johdolla käytiin keskustelua ihmisoikeuskysymyksistä amharankielellä.

KokoNaisen pääasiallinen toimintamuoto on ruohonjuuritason ennaltaehkäisevä työ, eli pysyvää asennemuutosta edistävät keskustelut niiden maahanmuuttajataustaisten ihmisten kanssa, joiden kulttuureissa tyttöjen sukuelimiä silvotaan. Keskusteluja käydään sekä henkilökohtaisesti että ryhmissä. Toimintamme on laajentumassa somalialaisten, etiopialaisten ja eritrealaisten parista myös muihin maahanmuuttajaryhmiin.

Tyttöjen sukuelinten silpomisesta käytetään erilaisia nimityksiä. Ihmisoikeusliitossa puhumme sekä tyttöjen silpomisesta että tyttöjen ympärileikkauksesta (female circumcision). Maahanmuuttajayhteisöjen parissa toimiessamme neutraalimpi tyttöjen ympärileikkaus kunnioittaa perinteen läpikäyneitä ja on osoittautunut toimivaksi vaihtoehdoksi. Vaikuttamistyössä käyttämämme tyttöjen silpominen viittaa kuitenkin selvemmin toimenpiteen raakuuteen.

Työskentelemme myös sen eteen, että jo ympärileikattujen tyttöjen ja naisten hyvinvointi lisääntyy Suomessa.

Yhteistyöllä tuloksiin

Maahanmuuttajilla itsellään ja heidän järjestöillään on ratkaiseva rooli asenteiden muuttamisessa. Asennemuutos edellyttää kuitenkin oikeaa tietoa ympärileikkauksen terveyshaitoista ja ihmisoikeusnäkökulmista sekä rohkeita roolimalleja ihmisistä, jotka ovat alkaneet vastustaa ympärileikkauksia. Niitä me tarjoamme.

Ruohonjuuritason työmme seurauksena asenteet Suomen maahanmuuttajayhteisöissä ovatkin muuttuneet.  Suurin osa esimerkiksi Suomessa asuvista somalialaisista — niin naisista kuin miehistäkin — vastustaa nykyään perinnettä.

Tieto myös kulkee yli rajojen. Suomessa tekemämme ennaltaehkäisevä työ vaikuttaa maamme ulkopuolellakin. Olemme nähneet, että Suomessa asuvat maahanmuuttajat onnistuvat ehkäisemään tyttöjen ympärileikkauksia myös synnyinmaissaan jakamalla tietoa perinteen haitallisuudesta. Ihmisoikeusliitto liittyi vuonna 2017 osaksi euroopanlaajuista End FGM European Network -asiantuntijaverkostoa.

Asenteissa tapahtuneet merkittävät muutokset eivät välttämättä ole pysyviä ilman jatkuvaa työtä. Siksi työtä tyttöjen ympärileikkauksien ennaltaehkäisemiseksi on erityisen tärkeää jatkaa juuri nyt.

Vuonna 2017 yhtenä painopistealueena työssämme on turvapaikanhakijoiden parissa tehtävä asennemuutostyö ja ympärileikattujen naisten hyvinvointi eri puolilla Suomea.

KokoNainen kouluttaa ja vaikuttaa

Olemme kouluttaneet vuosien varrella monien eri alojen ammattilaisia ja opiskelijoita, jotta he tietäisivät, mistä ympärileikkauksessa on kyse ja kuinka se otetaan asiakkaan kanssa hienovaraisesti puheeksi. Neuvomme esimerkiksi poliiseja ja sosiaaliviranomaisia ympärileikkauksiin liittyen. Lisäksi tuotamme julkaisuja ja levitämme tietoa tyttöjen sukuelinten silpomisesta ja sen vastaisesta työstä, kuten viimeisimmässä julkaisussamme: Kysymyksiä ja vastauksia tyttöjen sukuelinten silpomisesta (pdf).

Teemme myös yhteiskunnallista vaikuttamistyötä, jotta lainsäädäntö ja viranomaistoimet huomioisivat tyttöjen sukuelinten silpomisen vakavana tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan muotona. Olimme mukana työstämässä valtakunnallista tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelmaa.

Toimintaohjelman myötä sosiaali- ja terveydenhuollossa, päivähoidossa, kouluissa ja lastensuojelussa työskentelevien henkilöiden kouluttaminen tyttöjen ympärileikkauksesta tulee olla valtion ja kuntien vastuulla. Näin ei kuitenkaan vielä tapahdu. Vaikutammekin siihen, että valtio ottaisi vastuun tyttöjen silpomisen ennaltaehkäisemisestä sekä sen läpikäyneiden tukemisesta.

Kansainvälinen Foko-konferenssi

Ihmisoikeusliitto järjesti tyttöjen sukuelinten silpomisen (FGM) vastaisen kansainvälisen konferenssin ja yhteispohjoismaisen asiantuntijaseminaarin 13.-14.10.2016 Helsingissä. Tapahtumaan osallistui pari sataa tutkijaa, ammattilaista, viranomaista, järjestötoimijaa sekä maahanmuuttajataustaisia naisia ja miehiä, joita silpomisperinne koskee.

Lue lisää tyttöjen sukuelinten silpomisesta:

Ihmisoikeusliiton julkaisut:

Lue lisää aiheesta muualla

 

Ihmisoikeusliitto on jo 16 vuotta tehnyt tyttöjen silpomisen vastaista työtä Suomessa. Tue tärkeää työtämme!

Liity tästä Ihmisoikeusliiton jäseneksi!