Tyttöjen sukuelinten silpominen on yksi sukupuolittuneen väkivallan muoto ja perinne, joka loukkaa lukuisia kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja Suomen rikoslakia. Ihmisoikeusliiton KokoNainen on toiminut vuodesta 2002 tyttöjen sukuelinten silpomisen ennaltaehkäisemiseksi, ympärileikattujen naisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja asenteiden muuttamiseksi Suomessa.

Read in English

Tavoitteena pysyvä muutos!

Sukupuolittuneen väkivallan vastaisen työmme päämääränä on seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien sekä itsemääräämisoikeuden edistäminen. Edellä mainittuihin oikeuksiin kuuluu ruumiillinen koskemattomuus. Tyttöjen sukuelinten silpominen on naisten ja tyttöjen syrjinnän muoto sekä vakava ihmisoikeusloukkaus, eikä sitä tule hyväksyä missään olosuhteissa. Tyttöjen sukuelinten silpomisen vastainen työmme (KokoNainen) tähtääkin siihen, ettei Suomessa asuvia tyttöjä silvota Suomessa eikä ulkomailla ja että ympärileikattujen tyttöjen ja naisten hyvinvointi lisääntyy.

Ihmisoikeusliitto tekee pitkäjänteistä tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista asennemuutostyötä Suomessa. Toimintamme on ihmisoikeuslähtöistä, perustuu luottamukseen ja sensitiiviseen työotteeseen ja viestintään.

Kuvassa on Meskeram, joka on osallistunut vertaistukiryhmiimme.

KokoNaisen pääasiallinen toimintamuoto on ruohonjuuritason ennaltaehkäisevä työ, eli pysyvää asennemuutosta edistävät keskustelut niiden yhteisöjen parissa, joissa tyttöjen silpomista harjoitetaan. Keskusteluja käydään sekä henkilökohtaisesti että ryhmissä. Teemme työtä pääasiassa somalinkielisten ja amharankielisten (etiopialaisten ja eritrealaisten) parissa. Yhteistyötä teemme myös mm. kurdinkielisen yhteisön kanssa.

Naisten hyvinvoinnin edistäminen

Työskentelemme myös sen eteen, että jo ympärileikattujen tyttöjen ja naisten hyvinvointi lisääntyy Suomessa. Koulutamme muun muassa terveydenhuollon ammattilaisia ja opiskelijoita sekä tiedotamme ammattilaismessuilla ja muissa tapahtumissa hyvinvoinnin edistämisestä. Keskustelemme hyvinvoinnin lisäämisestä myös vertaistukiryhmissämme.

Yhteistyöllä tuloksiin

Yhteisöillä itsellään ja heidän järjestöillään on ratkaiseva rooli asenteiden muuttamisessa. Asennemuutos edellyttää kuitenkin oikeaa tietoa ympärileikkauksen terveyshaitoista ja ihmisoikeusnäkökulmista sekä rohkeita roolimalleja ihmisistä, jotka ovat alkaneet vastustaa ympärileikkauksia. Niitä me tarjoamme.

Ruohonjuuritason työmme seurauksena asenteet yhteisöissä, joissa tyttöjen silpomista harjoitetaan, ovatkin Suomessa muuttuneet.  Suurin osa esimerkiksi Suomessa asuvista somalialaistaustaisista — niin naisista kuin miehistäkin — vastustaa nykyään perinnettä. Asenteissa tapahtuneet merkittävät muutokset eivät välttämättä ole pysyviä ilman jatkuvaa työtä. Siksi työtä tyttöjen ympärileikkauksien ennaltaehkäisemiseksi on tärkeää jatkaa.

Tieto myös kulkee yli rajojen. Suomessa tekemämme työ vaikuttaa maamme ulkopuolellakin. Olemme nähneet, miten Suomessa asuvat ovat onnistuneet ehkäisemään tyttöjen ympärileikkauksia myös synnyinmaissaan jakamalla tietoa perinteen haitallisuudesta.

Ihmisoikeusliitto liittyi vuonna 2017 osaksi Euroopan laajuista End FGM European Network -asiantuntijaverkostoa. Eurooppalainen yhteistyö auttaa kehittämään toimintaamme jatkuvasti.

KokoNainen kouluttaa ja vaikuttaa

Olemme kouluttaneet vuosien varrella monien eri alojen ammattilaisia ja opiskelijoita, jotta he tietäisivät, mistä tyttöjen ympärileikkauksessa on kyse ja kuinka se otetaan asiakkaan kanssa puheeksi. Konsultoimme esimerkiksi poliiseja ja sosiaaliviranomaisia. Lisäksi tuotamme julkaisuja ja levitämme tietoa tyttöjen sukuelinten silpomisesta ja sen vastaisesta työstä: Kysymyksiä ja vastauksia tyttöjen sukuelinten silpomisesta (pdf).

Teemme myös yhteiskunnallista vaikuttamistyötä, jotta lainsäädäntö ja viranomaistoimet huomioisivat tyttöjen sukuelinten silpomisen vakavana tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan muotona. Olimme mukana työstämässä ensimmäistä valtakunnallista tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelmaa.tyttöjen silpominen

Toimintaohjelman myötä sosiaali- ja terveydenhuollossa, päivähoidossa, kouluissa ja lastensuojelussa työskentelevien henkilöiden kouluttaminen tyttöjen ympärileikkauksesta tulee olla valtion ja kuntien vastuulla. Näin ei kuitenkaan vielä tapahdu. Vaikutammekin siihen, että valtio ottaisi vastuun tyttöjen silpomisen ennaltaehkäisemisestä sekä sen läpikäyneiden tukemisesta.

“Vihdoin uskallan puhua avoimesti FGM:stä!” – Vertaistukiryhmäläisemme kertovat

Neljä vertaistukitapaamisiimme osallistunutta kertovat ajatuksistaan ja siitä, mitä ryhmäkeskustelut ovat heille merkinneet. He haluavat tulla omilla kasvoillaan esiin, koska heistä jokainen haluaa muuttaa asenteita ja vaikuttaa tyttöjen silpomisen loppumiseen. Lue vertaistukiryhmäläistemme ajatuksista.

Lue lisää Ihmisoikeusliiton sivuilta:

Ihmisoikeusliiton julkaisut:

Lisää aiheesta muualla:

Tilaisuudet:

Ihmisoikeusliitto on jo 17 vuotta tehnyt tyttöjen silpomisen vastaista työtä Suomessa. Tue tärkeää työtämme!

Tee lahjoitus!