Hyppää sisältöön

Keräyslupa

Luvan saaja

Ihmisoikeusliitto ry

Rahankeräysluvan myöntänyt viranomainen ja myöntämisajankohta

Poliisihallitus, 7.8.2020

Keräyslupanumero

RA/2020/954

Keräyksen toimeenpanoaika ja –alue

Lupa on voimassa toistaiseksi 1.9.2020 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään perus- ja ihmisoikeustyöhön Suomessa. Työn strategisia painopisteitä ovat muun muassa yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän ehkäisy, taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet, tyttöjen sukuelinten silpomisen ja kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisy sekä ihmisoikeuskoulutus. Kerätyillä varoilla rahoitetaan järjestön tiedottamista, kampanjatyötä, koulutustoimintaa, vaikuttamistyötä sekä selvitystyötä Suomen ihmisoikeustilanteesta.

Rahankeräystili

Helsingin Seudun Osuuspankki

IBAN: FI38 5541 2820 0110 63

BIC: OKOYFIHH

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus