Hyppää sisältöön

Miten puuttua syrjintään ja häirintään nuorisotyössä?

Syrjintään ja häirinnän vastustaminen on aina tärkeää, mutta keinot voivat vaihdella tilanteen mukaan. Satunnaisissa kohtaamisissa syrjintään puuttumisen neuvot ovat erilaiset kuin tilanteissa, joissa sinulla on erityisiä vastuita asemastasi johtuen. Miten toimia, jos olet nuorisotyön ammattilainen?

Kouluttaessamme nuorisotyön ammattilaisia olemme saaneet toiveita syrjintätilanteissa toimimisen ohjeista, jotka ottavat huomioon nuorisotyöntekijöiden vastuun kaikista toimintaan osallistuvista nuorista.

Ihmisoikeusliitto järjesti tammikuussa 2018 työpajan, jossa nuorisotyöntekijät ja syrjintää vastaan toimivien tahojen edustajat pohtivat yhdessä erityisesti nuorisotyöhön soveltuvia keinoja puuttua syrjintään ja häirintään. Työpajan tuloksena laadittu ohjeistus on suunnattu syrjintätilanteeseen puuttumiseen ja sen jälkihoitoon. Puuttumista edesauttaa hyvin tehty yhdenvertaisuussuunnittelu ja nuorten kanssa yhdessä laaditut tilojen säännöt, joilla edistetään kaikille avointa ja turvallista tilaa.

Syrjintään, häirintään ja vihapuheeseen puuttumisen kolme vaihetta:

1. Pysäytä tilanne

  • Pysäytä meneillään oleva häirintä vetoamalla tilan/toiminnan arvoihin/sääntöihin. Voit sanoittaa tilanteen (”sovimme yhdessä, että nuorisotalolla ei saa syrjiä ja tämä toiminta on syrjintää”) tai esittää kysymyksiä (”Sovimme yhdessä, että kaikki saavat olla täällä sellaisia kuin ovat. Miten ajattelen tällaisen puheen vaikuttavan tilan ilmapiiriin? Suljetaanko sillä nuoria ulkopuolelle”).
  • Osoita tukesi kohteelle tilan arvojen kautta (”täällä kaikki saavat olla sellaisia kuin ovat eikä kenenkään pidä kohdata häirintää”)

2. Keskustele

  • Syrjinnän kohteen tukemiseksi ja häirinnästä vapaan tilan luomiseksi on tärkeää keskustella tapahtuneesta eri osapuolten kanssa. Keskustelut on syytä pitää pian tapahtuman jälkeen, mutta niissä tärkeämpää on turvallinen keskustelutila kuin nopeus.
  • Keskustelu syrjinnän kohteen kanssa: kerro hänellä, että syrjintä ei ole hänen vikansa ja että nuorisotyöntekijät ovat hänen tukenaan. Varmista, että hän on kunnossa ja keskustele miten hän haluaa, että asiaa käsitellään. Ole tukena.
  • Keskustelu tekijän kanssa: Älä tuomitse ihmistä vaan teko. Kysy miksi hän toimi niin ja huomasiko hän, että teko oli syrjivä. Mikäli teko kohdistui johonkin tiettyyn ryhmään, esitä kysymyksiä mihin hänen käsityksensä kyseisestä ryhmästä perustuvat.
  • Keskustelu muiden nuorten kanssa: Kerratkaa yhteisiä sääntöjä ja arvoja. Keskustelkaa mitä jokainen voi tehdä syrjintätilanteissa.

3. Toimikaa yhdessä

  • Kerro työyhteisössäsi mitä tapahtui ja miten toimit. Pohtikaa yhdessä rakentavasti vaihtoehtoisia tilanteeseen puuttumisen tapoja.
  • Sopikaa yhdessä jatkotoimenpiteistä sekä tapauksen käsittelyssä että yleisessä yhdenvertaisuuden edistämisessä. Jakakaa vastuuta.

Matti Jutila

Kirjoittaja on ihmisoikeuksien asiantuntija Ihmisoikeusliitossa.

Syrjinnän vastaisten ohjeiden työpajaan osallistui nuorisotyön ammattilaisia Helsingin, Lahden ja Ylivieskan kaupungeista sekä edustajat Ihmisoikeusliitosta, osaamiskeskus Kanuunasta, Allianssista, Kuntaliitosta, Punainen kortti rasismille –hankkeesta ja Helsingin poliisista.

Ihmisoikeusliito toteuttaa ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä –koulutuksia yhteistyössä kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan kanssa. Koulutushanke toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Eri puolilla Suomea järjestettyihin koulutuksiin on osallistunut jo noin 1300 nuorisotyön ammattilaista.

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus