Hyppää sisältöön

”Haluan suojella kaikkia tyttöjä niin Suomessa kuin lähtömaassanikin” – Miehillä tärkeä rooli tyttöjen suojelemissa sukuelinten silpomiselta

Tyttöjen sukuelinten silpominen on perinteisesti ollut asia, josta päättävät naiset, ja miehet ovat pitkälti ulkopuolisia. Suomessa monet somalin- ja amharankieliset miehet haluavat kuitenkin vaikuttaa tyttöjen suojelemiseksi silpomiselta. Päätös tyttären suojelemisesta tehdään yhdessä puolison kanssa.

Etiopialais- ja eritrealaistaustaiset eli amharankieliset miehet ovat viime vuosina osallistuneet aktiivisesti tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaiseen työhömme. Miehet ovat kertoneet, että oikea tieto silpomisesta ja sen haitoista on auttanut heitä tekemään yhdessä puolisonsa kanssa päätöksen olla ympärileikkaamatta tyttäriään. Avoimuus puolison kanssa on muutenkin lisääntynyt, kun aroista asioista on uskallettu puhua.

”En ollut ajatellut, että voisin itsekin vaikuttaa”

Keskusteluryhmiimme osallistuminen on vahvistanut miesten halua vaikuttaa omaan lähipiiriin. Yksi osallistuneista miehistä kertoi ottaneensa tyttöjen sukuelinten silpomisen esille raskaana olevan naispuolisen ystävänsä kanssa.

”Olin kuullut asiasta aikaisemmin, mutta en ollut ajatellut, että voisin itsekin vaikuttaa siihen, että tämä tyttöihin ja naisiin kohdistuva väkivalta loppuisi.” Miehen ystävä ei ollut koskaan puhunut asiasta kenellekään, eikä myöskään tiennyt, oliko hänet ympärileikattu vai ei. Mies rohkaisi ystäväänsä juttelemaan asiasta neuvolassa ja kertoi tukeneensa naista koko raskauden ajan. Ystävä synnytti tyttövauvan. ”Haluan suojella tätä tyttöä ja kaikkia tyttöjä niin Suomessa kuin lähtömaassanikin silpomiselta,” mies kertoi meille.

Suomessa miehet vastustavat tyttöjen sukuelinten silpomista

Julkaisimme äskettäin selvityksen, jossa kartoitimme Suomessa asuvien somalimiesten asenteita ja käsityksiä tyttöjen sukuelinten silpomisesta. Selvitykseen haastateltiin 29:ää eri-ikäistä somalimiestä. Selvityksen tulokset ovat rohkaisevia: Lähes kaikki osallistuneet vastustavat tyttöjen sukuelinten silpomista – sen kaikkia muotoja.

Monet miehet kertoivat tehneensä puolisonsa kanssa yhdessä päätöksen olla leikkaamatta tyttäriään. Kaikki osallistujat kertoivat, ettei heidän Suomessa syntyneitä tyttäriään ollut ympärileikattu. Joillakin sen sijaan oli tyttäriä, jotka olivat käyneet läpi sukuelinten silpomisen ennen Suomeen muuttoa.

Miehet haluavat vaikuttaa entisissä kotimaissaan

Selvityksemme osallistuneet miehet kertoivat, etteivät he anna ulkomailla asuvien sukulaistensa vaikuttaa päätökseen olla ympärileikkaamatta tyttäriään. Monet miehet kertoivat vaikuttaneensa ulkomailla asuvien sukulaisten asenteisiin tiedottamalla tyttöjen sukuelinten silpomisen haitallisista vaikutuksista.

”Kerron ihmisille Somaliassa, että heidän ei pitäisi ympärileikata tyttäriään. Kerroin myös siskoilleni ja veljelleni, etteivät he leikkaisi omiaan.”

”Olen vaikuttanut siihen, ettei siskontyttäreni käynyt läpi sukuelinten silpomista. Olen myös yrittänyt korjata väärinkäsitystä, että tytöstä tulee moraaliton tai huonosti käyttäytyvä ilman sukuelinten silpomista.”

Selvityksen osallistuneiden mukaan Suomen somaleilla on enemmän tietoa tyttöjen sukuelinten haitallisuudesta, joten he voivat roolimalleina levittää tietoa ja neuvoa sukulaisia, etteivät nämä jatkaisi perinnettä. Lisäksi miehet sanoivat voivansa vastustaa silpomista myös nostamalla asiaa keskusteluun omissa yhteisöissään Suomessa tai suomalaisessa mediassa.

Tyttöjen suojelemiseen tarvitaan kaikkia

Viranomaisten ja muiden ammattilaisten tulee huomioida myös miehet noudattaessaan velvollisuuttaan ottaa tyttöjen sukuelinten silpominen puheeksi asiakkaidensa kanssa. Se, että molemmat vanhemmat tietävät tyttöjen sukuelinten silpomisen olevan laitonta tyttöihin ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja ihmisoikeusloukkaus, on paras turva heidän tyttärilleen. Suojellaan tyttöjä yhdessä!

Johanna Latvala

Solomie Teshome

Solomie Teshome

Kirjoittajat työskentelevät Ihmisoikeusliitossa sukupuolittuneen väkivallan vastaisessa työssä.

Ihmisoikeusliitto on tehnyt tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista työtä ja asennemuutostyötä Suomessa kohta 19 vuotta. Lue lisää tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaisesta työstämme.

Linkki syyskuussa 2020 julkaistuun selvitykseemme: Female genital mutilation (FGM) – Awareness and perceptions of Somali men in the Helsinki region, Finland (pdf)

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus