Hyppää sisältöön

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Ihmisoikeusliitto lausui sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 12.4.2024 hallituksen esityksestä koskien ansiosidonnaisen työttömyysturvan muutoksia.

Hallitus esitti muutettavaksi lakia työttömyysturvasta ja eräitä muita siihen liittyviä lakeja. Lakiesityksen keskeiset muutokset koskevat ansiosidonnaista työttömyysturvaa sekä työssäoloehdon kertymistä palkkatukityön ajalta.

Ihmisoikeusliitto ei kannata hallituksen esittämiä muutoksia työttömyysturvalainsäädäntöön.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen siirtää ihmisiä perusturvaetuuksien varaan. Perusturvaetuudet ovat tasoltaan riittämättömät eivätkä riitä takaamaan oikeutta riittävään toimeentuloon.

Palkkatuetun työn tulisi kerryttää työssäoloehtoa jatkossakin, eikä sitä tulisi rajata vain yli 10 kuukautta kestäviin palkkatyösuhteisiin terveydellisin tai ikään liittyvin perustein.

Jos esitetyt muutokset tulevat voimaan, tulee niiden vaikutuksia seurata tarkasti. Toimenpiteisiin tulee ryhtyä, jos vaikutukset aiheuttavat perusturvaetuuksien ja toimeentulotuen lisääntynyttä käyttöä.

Lue koko lausuntomme täältä.

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus