Hyppää sisältöön

Lausunto: vastaanottorahalain muuttaminen

Ihmisoikeusliitto lausui sisäministeriölle 14.3.2024 hallituksen esityksestä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta.

Hallitus esittää vastaanottorahan ja alaikäisille myönnettävän käyttörahan määrän laskemista alimmalle mahdolliselle tasolle perustuslain ja vastaanottodirektiivin valossa, käytännössä 20-22 % nykyistä tasoa alemmaksi. Laki olisi voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

Ihmisoikeusliitto ei kannata esitettyjä muutoksia. Mahdollisesti saavutettavat marginaaliset taloudelliset hyödyt eivät ole peruste Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden laiminlyömiselle.

  • Esitetyt muutokset heikentäisivät kohtuuttomasti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeutta riittävään toimeentuloon. Vastaanottorahaa saavilla henkilöillä on muita heikommat mahdollisuudet parantaa itse toimeentuloaan.
  • Esitysluonnos on Suomen kansainvälisiltä ihmisoikeusvalvontaelimiltä saamien ratkaisujen ja suositusten vastainen. Suomi on toistuvasti saanut moitteita sosiaaliturvan liian alhaisesta tasosta. Esimerkiksi YK:n TSS-komitea on edellyttäneet Suomea huolehtimaan siitä, että säästötoimenpiteiden yhteydessä huolehditaan siitä, etteivät ne vaikuta suhteettomasti muita heikommassa asemassa oleviin ryhmiin.
  • Esitysluonnoksessa arvioidaan muutoksilla olevan laajoja negatiivisia ihmisoikeusvaikutuksia. Erityisen huolestuttavia olisivat vaikutukset lapsiin. Myös työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan riski kasvaisi.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus