Hyppää sisältöön

Lausunto: esitysluonnos ns. käännytyslaiksi

Ihmisoikeusliitto lausui sisäministeriölle 25.3.2024 luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi.

Esitysluonnos on arviomme mukaan ristiriitainen perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kanssa.

Esitysluonnos sisältää keskeisiä rajauksia turvapaikanhakuoikeuden ydinelementteihin kuten palautuskieltoon ja on siten perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden vastainen. Palautuskielto on ehdoton, joten siitä ei voida poiketa edes kansallisessa hätätilassa. Nyt käsillä olevassa esitysluonnoksessa ei edes väitetä olevan kyseessä kansallinen hätätilanne, vaan säännöstä perustellaan mahdolliseen turvallisuusuhkaan varautumisella.

Ihmisoikeussopimusten mukaan ulkomaalaisille on turvattava menettelyllinen suoja ratkaistaessa heidän oikeutensa tulla Suomeen tai jatkaa oleskeluaan Suomessa. Arviomme mukaan esityksen menettely ei takaisi turvapaikanhakijalle riittäviä oikeusturvatakeita ja tekisi siten palautuskiellon ehdottomuuden tyhjäksi.

Vahva oikeusvaltio on ihmisoikeuksien turvaamisen ja yksilöiden oikeuksiin pääsyn kannalta välttämätön. Oikeusvaltiossa jokaisen oikeussuojan tulee toteutua yhdenvertaisesti ja yksilöllisesti ja viranomaistoiminnan perustua lakiin. Korostimme lausunnossamme, että sitoutuminen kansainvälisiin ihmisoikeuksiin on keskeinen osa Suomen valtiosääntöä ja oikeusvaltioperiaatetta.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus