Hyppää sisältöön

Ei ruusuja vaan riittävää toimeentuloa! Köyhyys koskettaa monia naisia Suomessa

Kansainvälistä naistenpäivää 8.3. vietetään tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämiseksi. Suomessa esimerkiksi sukupuolten palkkatasa-arvoon on vielä matkaa. Lisäksi hoivavastuun epätasainen jakautuminen ja pätkätyöt köyhdyttävät naisia.

Köyhyys on monitahoinen ilmiö, joka koskettaa Suomessa monia ihmisiä ja ihmisryhmiä. Naisista köyhyysriskissä ovat muun muassa yksinhuoltajat ja eläkeläiset.

Hoivavastuu ja pätkätyöt köyhdyttävät naisia

Naiset pitävät edelleen pääosan perhevapaista. Epätasainen hoivavastuun jakautuminen vaikuttaa naisen tuloihin ja pätkii työuraa. Naisten köyhyysriskiä kasvattaa lisäksi se, että naiset työskentelevät miehiä useammin määrä- ja osa-aikaisissa työsuhteissa. Hoivavastuun kasautumisesta kertoo myös se, että suurimman osan yhden huoltajan perheistä muodostavat naiset. Köyhyysriski on suurempi silloin, kun yksinhuoltaja on nainen.

Naisen euro ei eläkkeellä kasva

Pienituloisuus on yleistä erityisesti iäkkäiden naisten keskuudessa, sillä monet heistä ovat työskennelleet muualla kuin työeläkettä kerryttävissä tehtävissä. 75 vuotta täyttäneiden naisten pienituloisuusaste oli 27 prosenttia vuonna 2017, yli kaksinkertainen miehiin verrattuna. Köyhyys vaikuttaa myös terveyteen, sillä osa pienituloisista jättää käymättä lääkärissä taloudellisen tilanteensa vuoksi.

Perusturvaetuuksien jakautuminen on sukupuolittunutta

Perusturvaetuuksien saajissa on selvästi enemmän naisia kuin miehiä. Vähimmäismääräisen vanhempainpäivärahan, kotihoidon tuen sekä elatustuen saajista valtaosa on naisia. Asumistuen saajissa naisia on hieman miehiä enemmän. Myös takuueläkkeen ja vanhuuseläkkeenä maksetun kansaneläkkeen saajissa enemmistö on naisia.

Perustuslaissa säädetään oikeudesta perustoimeentulon turvaan esimerkiksi työttömyyden, sairauden, vanhuuden sekä lapsen syntymän perusteella.

Oikeus riittävään toimeentuloon on ihmisoikeus. Keräämme allekirjoituksia vetoomukseen riittävän toimeentulon puolesta. Vaikuta ja allekirjoita vetoomus!

Lähteitä:


Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus