Hyppää sisältöön

Tiedote: Pakkoavioliitto kriminalisoitava Suomessa 

Avioliittoon pakottamista esiintyy selvitysten mukaan myös Suomessa. Nykyinen lainsäädäntö ei kuitenkaan riitä pakkoavioliittoihin puuttumiseen. Ihmisoikeusliitto vaatii hallitusta ryhtymään kiireellisiin toimiin avioliittoon pakottamisen kriminalisoimiseksi. 

Pakkoavioliitolla tarkoitetaan avioliittoa, joka on solmittu ilman toisen tai molempien puolisoiden täyttä suostumusta ja johon heidät tai jompikumpi heistä on pakotettu tai painostettu. Oikeusministeriön selvitys viime syksyltä vahvisti Ihmisoikeusliiton vuonna 2016 ilmestyneen selvityksen tuloksia, joiden mukaan avioliittoon pakottamista ja niin kutsuttua kunniaan liittyvää väkivaltaa tapahtuu myös Suomessa.

Avioliittoon pakottamisesta voidaan rangaista Suomen rikoslaissa ihmiskauppana, törkeänä ihmiskauppana tai pakottamisena. Nykyinen lainsäädäntö ei kuitenkaan kata kaikkia avioliittoon pakottamisen tai pakkoavioliiton muotoja. Pakottaminen on myös nykytilanteessa asianomistajarikos, jolloin on pakkoavioliiton uhrin vastuulla käynnistää rikosprosessi.

”Haavoittuvassa asemassa olevalle yhteisöllisen väkivallan uhrille tämä voi olla käytännössä mahdotonta. Kynnys ilmoittaa rikoksesta on erityisen korkea myös siksi, että uhrien suojelu ei nykyisellään Suomessa toteudu riittävän tehokkaasti”, sanoo Ihmisoikeusliiton sukupuolittuneen väkivallan vastaisen työn päällikkö Johanna Latvala.

Avioliittoon pakottaminen on määritelty ihmisoikeusloukkaukseksi useissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, kuten YK:n naisten oikeuksien sopimuksessa ja nk. Istanbulin sopimuksessa eli Euroopan neuvoston yleissopimuksessa lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Suomi ratifioi Istanbulin sopimuksen vuonna 2015. Sopimus on jäsenmaita oikeudellisesti velvoittava ja vaatii muun muassa kriminalisoimaan pakkoavioliitot. Monissa Euroopan maissa, kuten Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa pakkoavioliitto on jo erikseen kriminalisoitu.

”On jo korkea aika saada Suomen lainsäädäntö tältä osin kuntoon, vielä tällä hallituskaudella”, Ihmisoikeusliiton Latvala painottaa.

Ihmisoikeusliitto luovutti vetoomuksen pakkoavioliiton kriminalisoimiseksi oikeusministeri Antti Häkkäselle huhtikuussa 2018. Vetoomuksen allekirjoitti lähes 5500 ihmistä. Lue lisää vetoomuksen luovutuksesta (linkki).

Lisätietoja:
Ihmisoikeusliiton Kunniakäsitykset ja väkivalta -selvitys (2016) pdf

Johanna Latvala
Sukupuolittuneen väkivallan vastaisen työn päällikkö
Ihmisoikeusliitto
p. 044 7061447
johanna.latvala@ihmisoikeusliitto.fi

____________________________________________________________________________

 

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus