Hyppää sisältöön

Ihmisoikeusliiton lausunto: Ihmiskaupan kaltainen pakkotyö

Ihmisoikeusliitto antoi 18.12.2017 seuraavan lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle koskien ihmiskaupan kaltaista pakkotyötä. 

Ihmisoikeusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua koskien ihmiskaupan kaltaisen pakkotyön ja ihmiskaupan kaltaisen työperäisen hyväksikäytön uhrien avunsaantia.

Ihmisoikeusliitto on tutkinut vakavaa työhyväksikäyttöä ja syrjintää, ja lausuntomme perustuu näissä tutkimuksissa keräämäämme tietoon.* Sen sijaan Ihmisoikeusliitto ei tee asiakastyötä ihmiskaupan uhrien parissa.

Rajanveto eri rikosnimikkeiden välillä ei ole aina itsestään selvää. Esimerkiksi vakavaa työhyväksikäyttöä koskevissa tapauksissa tuomioistuimet ovat puntaroineet kiskonnantapaisen työsyrjinnän ja ihmiskaupan välillä. Osassa tapauksista tuomio on muuttunut hovioikeudessa.

Rikosnimike vaikuttaa kuitenkin näissä tapauksissa ratkaisevasti uhrin asemaan (esimerkiksi oleskeluoikeus ja mahdollisuus päästä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään). Mikäli esitutkintaviranomainen ei päädy esitutkinnassa käyttämään ihmiskaupparikosnimikettä eivätkä tietyt muut tunnistamisen edellytykset täyty, henkilöä ei luokitella virallisesti ihmiskaupan uhriksi, eikä hän ole oikeutettu ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän palveluihin.

Vuonna 2015 voimaan tulleen lainsäädäntömuutoksen jälkeen ihmiskaupan uhrin auttaminen on käytännössä sidottu rikosprosessiin. Tämä tekee avun saannista ennakoimatonta ja epävarmaa sekä nostaa kynnystä avun hakemiseen. Uhrien ei pitäisi koskaan joutua punnitsemaan sitä, kannattaako heidän ilmoittaa viranomaisille hyväksikäytöstä.

Uhrien oikeuksien turvaamiseksi ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä ja sen tarjoamat palvelut on laajennettava koskemaan myös niitä henkilöitä, joiden tilanne viittaa ILO:n pakkotyöindikaattoreiden mukaan pakkotyöhön, mutta ihmiskaupparikoksen tunnusmerkistö ei kaikilta osin täyty. Uhrien auttaminen on irrotettava rikosprosessista ja lähtökohdaksi avulle on otettava asiakkaan tilanne ja avuntarve, ei rikosnimike.

Kaari Mattila, pääsihteeri

Milla Aaltonen, vaikuttamistyön päällikkö

* Esimerkiksi European Union Agency for Fundamental Rights (2015), Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union States’ obligations and victims’ rights, Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus