Ihmisoikeusliitto antoi lausunnon luonnoksesta kansallisiksi mediakasvatuksen linjauksiksi Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille (KAVI). Tässä päähuomiomme:

  • Mediakasvatuksessa tulee kiinnittää huomiota toimijuuteen: ketkä saavat äänensä kuuluviin, millaiset ihmiset esitetään asiantuntijoina, minkä näköisiä ovat suomalaiset/ulkomaalaiset ja niin edelleen.
  • Linjauksissa tulisi käsitellä mediakasvatuksen saavutettavuutta konkreettisemmin. Yksi saavutettavuuden elementti on selkokielisyys. Mediakasvatusaineistoja tulee olla saatavilla myös viittomakielellä.
  • Ihmisoikeuskasvatuksen lisääminen opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa tukee laadukasta mediakasvatusta. Mediakasvatus on muun muassa väline ihmisoikeuksia koskevan tiedon ja tietoisuuden levittämiseen.
  • Erityisryhmät-termi on ongelmallinen, koska se eriyttää joitain ryhmiä perustoiminnan ulkopuolelle ja luo mielikuvan erityispalveluista. Erityisryhmä-retoriikan sijaan olisi hyvä puhua yhdenvertaisuudesta ja tuoda konkreettisesti esiin, minkä syrjintäperusteiden osalta mediakasvatuksen yhdenvertaisuutta olisi vahvistettava ja miten.

Lausuntomme kokonaisuudessaan: Ihmisoikeusliiton lausunto mediakasvatuksen linjauksista (pdf)

%d bloggers like this: