Ihmisoikeusliitto antoi lausunnon ulkoministeriölle koskien Suomen 14. määräaikaisraportin laatimista uudistetusta Euroopan sosiaalisesta peruskirjasta. Lausunto koskee Suomen tulevaa temaattista määräaikaisraporttia uudistetun peruskirjan 7, 8, 16, 17, 19, 27 ja 31 artikloista, jotka koskevat lasten, perheiden ja maahanmuuttajien oikeuksia. Lisäksi pyydetysti kommentoimme komitean yleisiä johtopäätöksiä (2011 & 2015) sekä Suomea koskevia johtopäätöksiä 2011.

Ihmisoikeusliitto nostaa lausunnossa esille mm. seuraavat asiat:

  • Paperittomat lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ja heidän suojelun tarvettaan tulisi aina tarkastella lapsen edun näkökulmasta. Lähtökohtaisesti lastensuojelulakia tulisi soveltaa kaikkiin lapsiin vanhempien oleskeluoikeudesta riippumatta.
  • Ulkomaiset luonnonmarjojen poimijat ovat Suomessa kokonaan työoikeuksien ulkopuolella. Valtion on turvattava marjanpoimijoiden työoikeudet.

Lausunto kokonaisuudessaan: Euroopan sosiaalinen peruskirja 14 raportti Ihmisoikeusliiton lausunto 10.8.2018 (pdf)

 

%d bloggers like this: