Hyppää sisältöön

Avoin kirje Juha Sipilälle

Hyvä Juha Sipilä, kirjoitamme Sinulle, koska olet nyt tärkeän tehtävän edessä valmistellessasi tulevia hallitusneuvotteluja ja hallituksen ohjelmaa. Haluamme tällä kirjeellä muistuttaa Sinua siitä, että kansainväliset ihmisoikeudet sitovat Suomea. Sinusta ja muista tulevan hallituksen toimijoista riippuu, miten Suomi valtiona suhtautuu Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusjärjestelmään.

Kunnioittaako Sinun Suomesi ihmisoikeuksia? Vai voivatko kansanedustajat ja ministerit puheissaan ja teoissaan sanoutua niistä irti esimerkiksi taloudelliseen tilanteeseen vedoten? Suomi joko sitoutuu ihmisoikeuksiin lopettamalla hyvin tiedossa olevat ihmisoikeusloukkaukset maassamme tai sanoutuu irti ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta velvoittavuudesta. Emme usko, että Sinä haluat olla toteuttamassa jälkimmäistä.

Edellinen hallitus ja kollegasi eduskunnassa tekivät muutamia tärkeitä päätöksiä ihmisoikeuksien edistämiseksi. Me järjestönä olimme pitkään vaatineet Suomeen perus- ja ihmisoikeuksien toimintaohjelmaa. Kaikkine puutteineenkin ensimmäisen ohjelman aikaansaaminen oli merkittävä edistysaskel Suomen ihmisoikeustilanteen parantamiseksi.

Olimme erityisen iloisia siitä, että uusi yhdenvertaisuuslaki astui voimaan 1.1.2015. Se laajensi merkittävästi yhdenvertaisuuslain soveltamisalaa ja toi eri perusteilla tapahtuvan syrjinnän aiempaa paremmin samanlaisten oikeussuojakeinojen piiriin. Teimme vuosia töitä tämän lakiuudistuksen aikaansaamiseksi.

Maaliskuussa hyväksytty viittomakielilaki oli voitto ihmisoikeuksille, vaikka laki jäikin suppeaksi. Ihmisoikeuksien kannalta positiivisia päätöksiä olivat myös isyyslain muutokset, joiden perusteella kaikille avioliiton ulkopuolella syntyneille lapsille turvattiin perintöoikeus sekä yhtäläinen mahdollisuus saada isyys vahvistettua.

Edellinen eduskunta hyväksyi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen viime metreillä, mutta työ jäi pahasti kesken. Varmistathan, että sopimus ratifioidaan välittömästi. Sen tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille kaikki ihmisoikeudet, edistää heidän itsemääräämisoikeutensa toteutumista ja täysimääräistä osallistumista esteettömällä ja saavutettavalla tavalla.

SOTE-uudistus lienee tulevista ponnistuksista Sinulle erityisen tärkeä. Muistutamme, että taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet, kuten oikeus riittävään perusturvaan, ovat ihmisoikeuksia aivan samalla lailla kuin esimerkiksi äänioikeus tai sananvapaus. Varmistathan, että hallitusohjelmaan kirjataan nämä oikeudet. Kuten itsekin vaali-iltana totesit, on tärkeää pitää kaikki kansalaiset mukana.

Hyvä Juha Sipilä,  edellinen hallitus jätti sinulle paljon työsarkaa, sillä se  epäonnistui monien ihmisoikeuksien edistämisessä. Emme voi käydä tässä läpi kaikkia pieleen menneitä päätöksiä, mutta nostamme esille muutamia keskeisimpiä:

Paperittomien terveydenhuoltopalveluita koskenut hallituksen lakiesitys olisi taannut erittäin haavoittuvaisessa asemassa oleville ihmisille oikeudet sellaisiin terveydenhuoltopalveluihin, jotka perustuslain ja Suomea velvoittavien ihmisoikeussopimusten perusteella kuuluvat kaikille.  Mutta kuten tiedät, hallituksen yksimielinen esitys kaatui vaalikauden viime metreillä yksittäisen edustajan sooloiluun. Vaadimme, että tuleva hallitus ensi tilassa turvaa paperittomille oikeuden välttämättömiin terveyspalveluihin.

Edelliseltä hallitukselta jäi sinulle työstettäväksi myös sukupuolittuneen väkivallan kieltämiseen liittyviä kysymyksiä. Suomi hyväksyi nk. Istanbulin sopimuksen eli Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastaisen sopimuksen. Sinulla on nyt tuhannen taalan paikka näyttää, että naisiin kohdistuvan ja muun lähisuhteissa tapahtuvan väkivallan vastainen työ saa riittävän rahoituksen.  Suomen on myös muutettava lainsäädäntöä siten, että pakkoavioliitot on voitava mitätöidä, kumota tai purkaa.

Edellisen hallituksen piti parantaa turvapaikanhakijoiden oikeuksia. Mutta samalla kun inhimillinen katastrofi syveni Välimerellä, eduskunta keskittyi pikemminkin vaikeuttamaan turvapaikanhakijoiden tilannetta.

Myös alkuperäiskansoja koskeva ILO 169-sopimukselle jäi ratifioimatta.  Eduskunnassa taisi unohtua, että kyseessä on ihmisoikeussopimus, jonka antaa alkuperäiskansallemme saamelaisille lisäsuojaa enemmistövaltaa vastaan. Edellisen hallituksen näyttöä ei paranna se, että myös saamelaiskäräjiä koskeva laki kariutui. Varmistathan, että sopimus ratifioidaan ja saamelaisten ihmisoikeudet vihdoin turvataan.

Sosiaali- ja terveysministeriö oli valmistellut edelliselle eduskunnalle esityksen uudeksi translaiksi niin, että laki olisi turvannut transihmisten ihmisoikeudet. Hallitus kuitenkin torppasi lain etenemisen viime metreillä. Siksi jää Sinun ja kollegoidesi tehtäväksi varmistaa, että sukupuolen juridinen vahvistaminen perustuu jatkossa itsemäärittely- ja itsemääräämisoikeuteen.

Edellisellä hallituksella olisi myös ollut hyvä mahdollisuus turvata ulkomaalaisten metsämarjanpoimijoiden oikeudellinen asema Suomessa. Hallitus tyytyi kuitenkin vain erikoiseen aiesopimusmalliin, joka ei velvoita yrityksiä solmimaan työsuhteita marjanpoimijoihin. Taloudelliset riskit jäävät edelleen marjayrityksistä riippuvaisten poimijoiden kannettaviksi. Uuden hallituksen on turvattava marjanpoimijoiden asema niin, ettei Suomessa loukata työoikeuksia viranomaisten siunauksella.

Ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmasta on myös olennaista, että ihmiset ovat tietoisia omista oikeuksistaan. Tätä varten tarvitaan ihmisoikeuskasvatusta ja -koulutusta. Hallituksen täytyy taata resurssit ihmisoikeuskoulutukseen sekä huolehtia siitä, että myös viranomaiset saavat ihmisoikeuskoulutusta.

Lisäksi lainvalvontaviranomaisten perus- ja ihmisoikeuskoulutusta täytyy lisätä, esimerkiksi poliisien tietoisuutta viharikoksista tulisi parantaa. Koulutamme järjestönä muun muassa poliiseja, joten tiedämme, että tämä koulutus on varsinkin pidempään ammatissa toimineilla poliiseille pitkälti vapaaehtoista ja aliresursoitua.

Hyvä Juha Sipilä, jotta kaikki yllä luetellut ihmisoikeusongelmat saadaan korjattua, tarvitaan myös toinen kansallinen perus- ja ihmisoikeusohjelma. Tällainen ohjelma tuo ryhtiä ihmisoikeuksien huomioimiseen lainsäädäntötyössä ja pistää ruotuun politiikkoja ja viranhaltijoita. Rohkenemmeko ehdottaa, että olet tästä kanssamme samaa mieltä?
Yhteistyöterveisin,

Reetta Toivanen
Ihmisoikeusliiton puheenjohtaja

Päivi Mattila
Ihmisoikeusliiton pääsihteeri

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus