Hyppää sisältöön

Urheilussa tarvitaan kokonaisvaltaista ymmärrystä ihmisoikeuksista

Sanotaan, että urheilu yhdistää ihmisiä ja kansakuntaa. Urheilulla on potentiaalisesti iso merkitys yhteiskunnallisessa muutoksessa ja myös ihmisoikeuksien edistämisessä. Kun sukupuolten välinen tasa-arvo tai rasismin vastainen työ ovat edenneet yhteiskunnassa, myös urheilun ja liikunnan parissa on tartuttu näihin kysymyksiin. Mitä pidemmälle vammaisten oikeudet, esteettömyys ja saavutettavuus ovat edenneet, sitä enemmän niitä on nostettu esiin urheilussa. MeToo-liikkeen myötä myös urheilussa esiintyvä seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva sekä muu häirintä ovat saaneet näkyvyyttä.

Jotain kuitenkin vielä puuttuu, nimittäin ymmärrys ihmisoikeuksista kokonaisuutena.

Ihmisoikeuksien kokonaisvaltaisuus ei näy urheilussa

Ihmisoikeuksien käsittely suomalaisessa urheilumaailmassa on keskittynyt pääsääntöisesti yhdenvertaisuuteen ja sukupuolten tasa-arvoon. Ihmisoikeudet ovat kuitenkin laajempi kokonaisuus, eikä niitä voi irrottaa toisistaan. Keskittymällä vain joihinkin teemoihin syntyy aukkoja, jotka heikentävät ihmisoikeuksien toteutumista kokonaisuudessaan.

Urheilussa on laadittu ohjeistuksia ja ohjelmia, joissa on kehitetty mm. reilun pelin periaatteita, vastuullisen toiminnan linjauksia ja eettisen toiminnan sääntöjä. Ihmisoikeuksista ja syrjinnän kiellosta ei linjauksissa sen sijaan juuri puhuta, vaikka juuri ihmisoikeudet auttaisivat asettamaan raamit useille nk. eettisille kysymyksille. Liikuntalaissakin käytetty ”eettiset periaatteet” tulisi avata, mitä niillä oikeastaan tarkoitetaan. Tulkinnanvaraisuus vaikeuttaa oikeuksien edistämisen ongelmakohtien tunnistamista.

Kokonaisvaltaisen lähestymistavan puute näkyy myös toteutuksessa. Miten esimerkiksi lapsen oikeudet on huomioitu urheilujärjestöjen linjauksissa? Vaikka seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä on useita selvityksiä ja tutkimuksia, näkyykö häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen järjestöjen toiminnassa? Mukautetaanko urheilun toimintaympäristöä huomioimaan sukupuolen moninaisuutta?

Oikeudet tuovat turvaa

Ihmisoikeuksien kokonaisvaltaisempi tunteminen auttaa ymmärtämään, mikä on kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden merkitys urheilua ja liikuntaa koskevalle kansalliselle lainsäädännölle. Lainsäädäntö luo urheilun toimijoille velvollisuuksia, joiden tulisi näkyä vahvemmin urheilujärjestöjen ja muiden toimijoiden toimintaohjeistuksissa liittyen esimerkiksi ”epäasialliseen käyttäytymiseen”.

Velvollisuuksien tunnistamisen lisäksi urheilujärjestöissä tulisi olla selkeät käytännöt sille, miten varmistetaan, että toimihenkilöt, valmentajat, vapaaehtoiset ja urheilijat tietävät vastuunsa ja velvollisuutensa sekä noudattavat niitä. Myös viranomaisvalvonnan tehostamiselle näyttää olevan tarvetta.

Kuten julkisuudessa käsitellyt tapaukset esimerkiksi häirinnästä ovat näyttäneet, nykyisellään eettisyyttä ja vastuullisuutta ei ole riittävän selkeästi kytketty olemassa olevaan lainsäädäntöön kuten yhdenvertaisuus-, tasa-arvo- ja rikoslakiin tai esimerkiksi urheilun toimijoiden työsuojelu- ja henkilöstölinjauksiin. Oikeudellinen kehys suojaa urheilijoita ja harrastajia, mutta tukee myös valmentajia, seuroja ja lajiliittoja.

Ihmisoikeudet otettava vahvemmin mukaan suomalaiseen urheiluun

Ihmisoikeusliitossa on käynnistynyt Ihmisoikeudet haltuun urheilussa –hanke, jonka puitteissa olemme käyneet keskusteluja suomalaisten urheilujärjestöjen kanssa. Vaikka kentältä puuttuu vielä ihmisoikeuksien laajempaa tuntemusta, ovat urheilun toimijat nyt ryhtyneet kerryttämään tarvittavaa lisäosaamista. Urheilujärjestöille pidettävillä koulutuksilla lisätään tietoa ja ymmärrystä ihmisoikeuksista sekä valmiutta edistää niitä omassa toiminnassa.

Ihmisoikeuksien edistämiseen tarvitaan urheilujärjestöjen johdon lisäksi osaamisen vahvistamista läpi koko organisaation. Ihmisoikeudet koskettavat kaikkia järjestön toiminta-alueita ja niiden toteutumiseen tulee osallistua jokainen työntekijä, vapaaehtoinen ja jäsen. On hienoa, että kiinnostusta ja halukkuutta osaamisen kehittämiseen tuntuu löytyvän!

Mina Mojtahedi, ihmisoikeuksien asiantuntija

Sophia Lawson Hellu, ihmisoikeustyön avustaja

Kirjoittajat työskentelevät Ihmisoikeusliitossa Ihmisoikeudet haltuun urheilussa -hankkeessa, jossa muun muassa koulutetaan urheilujärjestöjä ja lajiliittoja ihmisoikeuksista.

Kirjoitus käynnistää blogitekstien sarjan, jossa käsitellään ihmisoikeuksia ja urheilua useista eri näkökulmista.

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus