Hyppää sisältöön

Urheilussa tarvitaan tehokkaita toimia ihmisoikeuksien toteutumiseksi

Julkaistu alun perin ruotsiksi mielipidekirjoituksena Hufvudstadsbladetissa 1.9.2022

Pölyttynyt käsitys urheilusta muusta yhteiskunnasta erillisenä saarekkeena on murtumassa. Silti esimerkiksi syrjintä, seksuaalinen häirintä tai lapsen oikeudet ovat asioita, joita ei tunnisteta urheilussa vielä riittävän hyvin. Urheilutoimijat tarvitsevat tietotaitoa, jotta ne voivat kantaa tehokkaammin vastuunsa oikeusloukkauksiin puuttumisessa sekä edistää jokaisen urheilijan oikeuksia.

Ihmisoikeusliitto on viime vuosina kouluttanut urheilutoimijoita ihmisoikeuksien perusteista ja nostanut päivänvaloon urheilun ihmisoikeuskysymyksiä. Ulkopuolisten rooli voi olla tärkeä vauhdittajana, mutta vastuu kuuluu urheilutoimijoille ja viranomaisille.

Ihmisoikeuksien turvaamisessa ei ole kyse niinkään viestinnällisistä ulostuloista vaan urheilujärjestöjen ja -seurojen linjauksista, työnkuvista, koulutuksesta ja ohjeistuksesta. Mitä linjauksessa todetaan lapsen oikeuksista? Keiden kaikkien tehtävä on varmistaa urheilutapahtumien esteettömyys? Millainen on ennalta seurassa sovittu menettelytapa rasististen solvausten tilanteissa? Yksiselitteiset, lakiin nojaavat toimintamallit ja vastuutahojen osaamisen systemaattinen kehittäminen vievät urheilua eteenpäin.

Viranomaisten tehtävä on tukea urheilutoimijoita ja valvoa urheilua myös ihmisoikeuksien osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuosia edellyttänyt urheilujärjestöiltä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmia. Mutta ihmisoikeuksien toteutumisesta ja edistämisestä vastaavat viranomaiset, kuten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutetut, saavat vain vähän urheiluun liittyviä tapauksia käsiteltäväkseen. Urheilun sisällä ei riittävän hyvin tunnisteta eri viranomaisten roolia.

Ihmisoikeusliiton Älä riko urheilua -kampanjan pääviesti on, että ihmisoikeudet kuuluvat urheilun ytimeen. Tätä viestiä tuomme esille myös 3.-4.9. viikonloppuna, kun osallistumme yleisurheilun Suomi-Ruotsi-ottelutapahtumaan.

Samuel Bashmakov, asiantuntija, Ihmisoikeusliitto
Kaari Mattila, pääsihteeri, Ihmisoikeusliitto

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus