Hyppää sisältöön

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta poliisilain muuttamiseksi

Ihmisoikeusliitto lausui 16.8. sisäministeriölle poliisilain muuttamista koskevasta esityksestä.

Esityksestä ilmenevillä perusteilla ei Ihmisoikeusliiton näkemyksen mukaan ylitetä ylimääräisen tiedon käytön laajentamista koskevan sääntelyn osalta perustuslain edellyttämää välttämättömyyskynnystä. Ihmisoikeusliitto esittää, että ehdotusta ja sen välttämättömyyttä suhteessa perusoikeuksien yleisiin rajoitusedellytyksiin arvioitaisiin uudelleen jokaisen poliisin pakkokeinovaltuuksia laajentavan säännöksen kohdalla erikseen.  Lisäksi esityksen näkemys siitä, että yksityisyyden suojaan puuttuvien toimien kynnys saisi olla tietoverkoissa kategorisesti alempi kuin muualla, on Ihmisoikeusliiton näkemyksen mukaan perusteeton.

Lue lausunto (pdf)

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus