Hyppää sisältöön

Ihmisoikeudet.net tarjoaa työkaluja ihmisoikeuskasvatukseen joka luokka-asteelle

Ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta on tärkeää, että ihmiset tietävät jo lapsesta lähtien, mitä ihmisoikeudet ovat. Ihmisoikeuskasvatus sisältyy ensimmäistä kertaa velvoittavana opetussuunnitelman perusteisiin kaikilla luokka-asteilla. Tämä luo uusia haasteita myös opettajille: Miten opettaa ihmisoikeuksista innostavasti ja helposti?

Karhusuon koulussa Espoossa ihmisoikeudet huomioidaan koko koulun toiminnassa korostamalla etenkin oppilaiden osallistumisen mahdollisuuksia ja edistämällä yhdenvertaisuutta. ”Ihmisoikeudet OPS:eissa on hieno asia! Opettajien työtä helpottaa laadukas materiaali ja valmiit tehtävät, joita Ihmisoikeudet.net-sivusto onneksi tarjoaa,” kiittelee Karhusuon koulun johtaja Mimmu Hellsten.

Ihmisoikeusliiton ylläpitämä Ihmisoikeudet.net on tarjonnut opettajille ja muille ihmisoikeuksista kiinnostuneille tietoa ihmisoikeuksista jo 15 vuoden ajan. Nyt materiaali on uudistettu suoraan käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Tavoitteena on tuoda ihmisoikeuskasvatus osaksi koulujen arkea ja lähemmäksi opettajien jokapäiväistä työtä.

Vinkkejä ja materiaaleja Ihmisoikeudet.net-sivulta

Ihmisoikeudet.net on tieto- ja materiaalipankki, jonka avulla on helppo lähteä tutkimaan ja pohtimaan ihmisoikeuksia.  Sivusto sisältää perustiedot ihmisoikeuksien historiasta, sopimusjärjestelmästä sekä kuvauksia eri oikeuksien sisällöistä, lisäksi sivuille on koottu esimerkkejä oikeustapauksista ja käytännön tilanteista.

Tehtävä- ja materiaaliosio on suunniteltu sopimaan kaikille kouluasteille varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Harjoituksia on helppo muokata ryhmän tarpeiden mukaan. Videot ja muu materiaali sopivat keskustelun pohjaksi monille eri oppitunneille.

”Haluamme ennen kaikkea rohkaista opettajia. Ei tarvitse olla ihmisoikeuksien asiantuntija voidakseen jakaa tietoutta ihmisoikeuksista. Riittää, että tietää perusteet ja osaa tuoda ne oppilaiden arkeen,” kannustaa Ihmisoikeusliiton asiantuntija Rosa Puhakainen-Mattila.

Tärkeää on myös kasvattajan oma esimerkki. Jokainen opettaja voi pohtia omia asenteitaan sekä omalla toiminnallaan edistää ihmisoikeuksia.

*************

Ihmisoikeudet.net –sivuston uudistuksessa mukana olivat opettajaopiskelijat Sirkku Aalto, Sonja Helkala, Essi Nuotio, Maija Savolainen ja Inka Kyllönen. Työryhmää veti ihmisoikeuskasvatuksen asiantuntija Rosa Puhakainen-Mattila Ihmisoikeusliitosta.

 

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus