Arkisto

Ihmisoikeusliiton puheenvuoro: Perus- ja ihmisoikeusohjelman valmistelu

Perus- ja ihmisoikeusohjelman valmistelu: Lue Ihmisoikeusliiton pääsihteerin Kaari Mattilan puheenvuoro. Arvoisa ministeri, arvoisat kuulijat,  Viimeisen 70 vuoden aikana ihmisoikeudet ovat valloittaneet maailmaa. YK:n jäsenvaltiot ovat sopineet kattavasta ihmisoikeusjärjestelmästä. Ihmisoikeuksien ydin on yksinkertainen: ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, kaikkina aikoina ja kaikkialla. Suomi Lue lisää

Avainsanat:

Sosiaaliturvan taso on ihmisoikeuskysymys

BLOGI: Alkuvuoden arvioiden mukaan yhä useampi suomalainen joutuu tänä vuonna turvautumaan sosiaaliturvaetuuksiin. Huono työllisyystilanne pakottaa uusia ihmisiä tukien piiriin samaan aikaan, kun valtio pyrkii säästämään leikkaamalla sote-menoja. Yhtälö on kiihdyttänyt jälleen keskustelua perus- ja sosiaaliturvan oikeudenmukaisesta tasosta. Onko ongelmana köyhien Lue lisää

Avainsanat:

Itsemääräämisoikeuslakia tarvitaan selkeyttämään potilaan oikeusturvaa

BLOGIVIERAS: Perustuslain mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Kenenkään vapautta ei saa riistää mielivaltaisesti ilman laissa säädettyä perustetta. Perustuslaissa turvataan lisäksi jokaiselle oikeus terveydenhuoltoon. Terveydenhuoltopalveluissa kaikkia on kohdeltava ihmisarvoa kunnioittaen ja yksityisyyttä loukkaamatta. Potilaan itsemääräämisoikeus edellyttää, että potilasta hoidetaan yhteisymmärryksessä Lue lisää

Avainsanat:

Tiedustelupalveluiden puutteellinen valvonta riski perusoikeuksille

Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) tänään julkaistun raportin mukaan EU-maiden tiedustelupalvelujen toiminnassa, sen laajuudessa sekä tiedustelupalvelua koskevassa lainsäädännössä on huomattavia eroja. Kansallisilla tiedustelupalveluilla on demokraattisissa yhteiskunnissa tärkeä rooli kansalaisten suojelemisessa turvallisuusuhilta, mutta niiden harjoittaman valvonnan tehokas kontrolli on tarpeen mahdollisen väärinkäytön Lue lisää

Avainsanat:

Ihmisoikeudet ja verkkovalvonta – tuoreessa raportissa tärkeitä linjauksia myös Suomelle

BLOGIVIERAS: Euroopan unionin perusoikeusvirasto julkaisi tänään laajan raportin eurooppalaisen tiedustelulainsäädännön tilasta ja suhteesta perus- ja ihmisoikeuksiin. Edward Snowdenin paljastusten vanavedessä ja Euroopan parlamentin toimeksiannosta laadittu raportti perustuu kaikista EU:n jäsenvaltiosta saatuun selvitykseen tiedustelupalveluja koskevan lainsäädännön sisällöstä, tiedustelupalvelujen valvonnasta sekä yksityisillä Lue lisää

Avainsanat: