Hyppää sisältöön

Liikuntalain muuttaminen

Esityksessä muutettaisiin muun muassa lain tavoitteita, määritelmiä koskevia säännöksiä. Tavoitteena on tarkentaa ja selkiyttää laissa olevaa käsitteistöä.

Ihmisoikeusliiton näkemyksen mukaan esityksen käsitteistö tulee yhdenmukaistaa muun lainsäädännön, kuten perustuslain sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien, kanssa.

Esitämme tarkennettavan lain tavoitteiden ja tavoitteiden toteuttamisen lähtökohtien välistä suhdetta, varsinkin, kun lakiuudistuksen tehtävä nimenomaisesti on tarkentaa ja selkeyttää laissa olevaa käsitteistöä. Ihmisoikeusliitto esittää rakenteen sekä käsitteistön yhdenmukaistamista muun lainsäädännön kanssa.

Käsitteet eivät ole yhteismitallisia. Luetelluista käsitteistä osa on liikunnan ja urheilun järjestäjien lakisääteisiä velvoitteita (esimerkiksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen) ja osa on löysähköjä ja epämääräisiä käsitteitä kuten ’monikulttuurisuus’.

Lue lausunto (pdf)

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus