Hyppää sisältöön

Lausunto: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta 

Ihmisoikeusliitto lausui 23.1. sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esittämistä muutoksista työttömyysturvalakiin.

Ihmisoikeusliitto ei kannata hallituksen esitystä, koska se kohdistuu heikossa asemassa oleviin henkilöihin ja voi lisätä toimeentulotuen käyttöä. Lakiesityksestä ei ole myöskään tehty riittävää vaikutusarviointia. 

Suurimmat muutokset hallituksen esityksessä kohdistuvat ansioperustaiseen työttömyysturvaan, ikäsidonnaisiin poikkeuksiin ja työssäoloehdon kertymiseen. Hallituksen esitys sisältää heikennyksiä ansioperustaiseen työttömyysturvan työssäoloehdon kertymiseen. Keskeisiä muutoksia esityksessä ovat ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen työttömyyden keston mukaan, eri ikäperustaisten poikkeusten poisto ja työssäoloehdon kertymisen poisto palkkatukityöstä. 

Ihmisoikeusliitto ei kannata esitettyä lakimuutosta, koska muutokset kohdistuvat jo valmiiksi heikossa asemassa oleviin henkilöihin ja tiputtavat ihmisiä perusturvaetuuksille ja toimeentulotuelle. Suomi on saanut toistuvasti huomautuksia perusturvan riittämättömästä tasosta kansainvälisten ihmisoikeussopimusten toimeenpanoa valvovilta elimiltä. Toimeentulotuen saajien määriä tulisi eri politiikkatoimin vähentää, ei kasvattaa.

Lakiesityksen vaikutusarvio on lisäksi tehty puutteellisesti ja liian suppeasti, eikä siinä otettu tarpeeksi laajasti eri ihmisoikeusvaikutuksia huomioon. Vaikutusarviossa ei tuotu myöskään esiin jo aikaisemmin syksyllä 2023 tehtyjä mittavia heikennyksiä sosiaaliturvajärjestelmään. 

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä (PDF).

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus