Hyppää sisältöön

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yhdenvertaisuuslain uudistuksesta

Lausuimme oikeusministeriölle yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksesta. Ehdotetut muutokset vahvistaisivat syrjintää kokeneiden henkilöiden pääsyä oikeuksiinsa. Lisäksi ne parantaisivat syrjintään puuttumista ja yhdenvertaisuuden edistämistä erityisesti varhaiskasvatuksessa ja oppilaitoksissa. Uudistus ei kuitenkaan ole riittävän kunnianhimoinen. Se ei esimerkiksi vahvistaisi tehokkaasti syrjinnän valvontaa työelämässä.

Haluamme vahvemman suojan syrjinnän uhreille – myös työelämässä

Mielestämme työsyrjinnän uhrien oikeussuojakeinoja tulisi vahvistaa merkittävästi enemmän ja yhtenäistää muiden elämänalueiden kanssa. Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulisi antaa rinnakkainen toimivalta työsuojeluviranomaisiin nähden. Lisäksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle tulisi antaa toimivalta käsitellä työsyrjintää.

Työsyrjinnän valvonnan osalta on olennaista ottaa huomioon kansainvälisten ihmisoikeusvalvontaelinten, kuten ECRIn (European Commission against Racism and Intolerance, Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio) Suomelle antamat suositukset.

Helpommin hyvitystä syrjinnän uhreille

Ehdotuksen mukaan syrjinnän uhri voisi hakea hyvitystä nykyistä yksinkertaisemmin. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voisi päättää hyvityksestä, eikä hyvityskannetta tarvitsisi enää ajaa käräjäoikeudessa omalla kuluriskillä. Ihmisoikeusliitto kannattaa ehdotusta ja pitää sitä erittäin tervetulleena parannuksena syrjintää kokeneen oikeussuojan toteutumiseen.

Vammaisille henkilöille vahvempi oikeus kohtuullisiin mukautuksiin

Kohtuullisten mukautusten määritelmää ehdotetaan muutettavaksi. On tärkeää, että kohtuullisten mukautusten määritelmää tarkennetaan nykyistä enemmän YK:n vammaisten henkilöiden ihmisoikeussopimuksen (CRPD) mukaiseksi. Mukautusten lähtökohtana tulee olla vammaisen henkilön tarpeet. Lakiin tulisi ottaa erillinen kirjaus taloyhtiöiden velvollisuudesta kohtuullisiin mukautuksiin.

Yhdenvertaisempaa varhaiskasvatusta ja koulutusta

Varhaiskasvatukseen on tulossa velvoite yhdenvertaisuussuunnitteluun. Tämä on hyvä ja tärkeä uudistus. Varhaiskasvatuksen tulee kohdella kaikkia lapsia yhdenvertaisesti. Sen toteutuminen edellyttää tietoista ja systemaattista yhdenvertaisuustyötä ja siihen osoitettuja resursseja.

Oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen velvollisuutta puuttua syrjintään ja häirintään aiotaan vahvistaa. Tämä on erittäin hyvä ehdotus. Erityisesti vähemmistöihin kuuluviin opiskelijoihin kohdistuva häirintä on oppilaitoksissa merkittävä ongelma esimerkiksi Kouluterveyskyselyn mukaan. Suuri osa oppilaista tai opiskelijoista ei vie kokemaansa häirintää eteenpäin. Vahvempi juridinen velvoite oppilaitoksille puuttua häirintään voisi tukea myös oppilaiden ja opiskelijoiden luottamusta siihen, että häirinnästä kannattaa kertoa, ja siten aliraportoinnin vähentämistä.

Tehokkaampaa puuttumista häirintään

Yhdenvertaisuuslakiin ollaan palauttamassa ihmisryhmään kohdistuvan häirinnän kielto. Tämä parantaisi mahdollisuuksia puuttua vaikkapa natsilipun pitämiseen esillä parvekkeella. Kannatamme myös ehdotusta, että yhdenvertaisuusvaltuutettu tai järjestö voisi viedä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan syrjintäepäilyn ilman nimettyä uhria.

Lue Ihmisoikeusliiton lausunto kokonaisuudessaan (pdf).

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus