Hyppää sisältöön

Lausunto etuuksien indeksijäädytyksistä ja lapsilisälain muutoksesta

Ihmisoikeusliitto lausui eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle etuuksien indeksijäädytyksistä ja lapsilisälain muutoksesta 14.11.2023. Esitämme indeksijäädytyksistä luopumista.

Yhteenveto Ihmisoikeusliiton lausunnosta

  1. Valtiolla on positiivinen velvoite edistää taloudellisten ja sosiaalisten ihmisoikeuksien toteutumista. Tämä velvoite perustuu Suomea sitoviin ihmisoikeussopimuksiin sekä perustuslakiin (22 §). Esitetty muutos on tämän velvoitteen vastainen.
  2. YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten (TSS) oikeuksien komitea on muistuttanut Suomea sosiaaliturvan heikentämisen rajoista ja ehdoista. Valtion on osoitettava, että leikkaukset ovat seurausta huolellisesta vaihtoehtojen harkinnasta, eikä muita vaihtoehtoja ole käytettävissä. Tärkeää on varmistaa, etteivät leikkaukset kohtuuttomasti vaikuta haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisryhmiin. Esitys on perustavalla tavalla perus- ja ihmisoikeuksien heikennyskiellon vastainen.
  3. Edistämisvelvoitteen ja heikennyskiellon toteuttaminen edellyttää, että lakien tosiasialliset vaikutukset ihmisoikeuksien toteutumiseen arvioidaan huolellisesti. Oleellista on huomioida sosiaaliturvaa heikentävien lakiesitysten yhteisvaikutukset. Sosiaali- ja terveysministeriön laatima yhteisvaikutusarviointi ei kuitenkaan tätä tee, vaan se keskittyy yksinomaan taloudellisiin vaikutuksiin. Esitys on palautettava valmisteluun, jotta sen vaikutukset perus- ja ihmisoikeuksien tosiasialliseen toteutumiseen voidaan selvittää.
  4. Perusturvaetuuksien heikentäminen siirtää lisää ihmisiä toimeentulotuen piiriin. Tämä lisää kannustinloukkuja, sillä toimeentulotuki on kaikkein byrokraattisin ja passivoivin tukimuoto. On myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean ratkaisukäytännön vastaista kehittää sosiaaliturvaa toimeentulotuen kaltaiseen, viimesijaiseen avustukseen, perustuvaksi järjestelmäksi.

Lue Ihmisoikeusliiton lausunto kokonaisuudessaan täältä (PDF).

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus