Hyppää sisältöön

Ihmisoikeusvaikutukset huomioitava myös kotoutumislain uudistuksessa 

Ihmisoikeusliitto ei kannata hallituksen esityksen mukaisia muutoksia kotoutumislain muuttamiseksi. Lakiesitys heikentää kotoutumisen mahdollisuuksia ja sen vaikutusarviot ihmisoikeusvaikutusten osalta ovat myös puutteelliset.

Keskeisiä muutosehdotuksia esityksessä ovat kunnille maksettavien korvausaikojen alentaminen kotoutumisajalta, kotoutumisajan keston alentaminen nykyisestä kolmesta vuodesta kahteen vuoteen, sakkomaksujen asettaminen käyttämättä jääneistä tulkkausajoista sekä yksin alaikäisenä maahan tulleiden lasten aikuistumistuen ikärajan laskeminen 25 vuodesta 23 vuoteen. 

Hallituksen esityksessä kuntien saamaa kotoutumisajalla maksettavan korvauksen aikaa lyhennettäisiin nykyisestä kolmesta vuodesta kahteen vuoteen. Tämän lisäksi maahanmuuttaneiden kotoutumisaikaa esitetään lyhennettäväksi vastaavasti. Esitetyt muutokset voivat johtaa kotoutumista tukevien palvelujen laadun ja määrän heikkenemiseen. 

Hallitus esittää lakia muutettavan myös niin, että maahanmuuttaneiden tulkkauspalveluista voitaisiin periä sakkomaksu käyttämättä jääneistä ajoista. Ihmisoikeusliitto ei kannata haavoittuvuuden riskissä olevalle ryhmälle määrättäviä taloudellisia sanktioita. Moni tulkkauspalveluja käyttävä on heikossa taloudellisessa asemassa. Sakkomaksut voisivat heikentää näiden henkilöiden jo valmiiksi heikkoa taloudellista tilannetta. 

Hallituksen esityksessä aiotaan laskea myös yksin alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten aikuistumistuen kestoa 25 ikävuodesta 23 ikävuoteen. Muutosta perustellaan käytäntöjen yhtenäistämisellä lastensuojelulain kanssa. Esityksessä ei ole kuitenkaan otettu huomioon, että yksin pakolaisena maahan saapuneet lapset ovat taustastaan johtuen erityisen haavoittuvassa asemassa, eikä ikärajan alentaminen ole tästä syystä perusteltua.   

Lue Ihmisoikeusliiton lausunto kokonaisuudessaan täältä (PDF).

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus