Hyppää sisältöön

Tietoa kunniaan liittyvästä väkivallasta

Kunniaan liittyvien konfliktien juuret ovat hyvin vanhoissa haitallisissa perinteissä. Kunniaan liittyvä konflikti syntyy tilanteessa, jossa jonkun yhteisön jäsenen epäillään rikkoneen yhteisöllisesti omaksuttuja siveyskäsityksiä.

Niin sanotuissa kunniakulttuureissa perheen kunnian ajatellaan määrittyvän pitkälti naisten käyttäytymisen perusteella, joten tytön tai naisen poikkeaminen hyväksyttynä pidetystä käytöksestä tuo häpeää koko suvulle. Tätä pyritään estämään kontrolloimalla heidän käyttäytymistään. Mikäli tytön tai naisen nähdään tuoneen häpeää perheelleen, häntä voidaan rankaista. Rankaisulla pyritään palauttamaan perheen kunnia.

Uhreina useimmiten tytöt ja naiset

Kunniaan liittyvän väkivallan uhreina ovat useimmiten tytöt ja naiset, mutta joskus se kohdistuu myös poikiin ja miehiin. Poikia saatetaan esimerkiksi pakottaa kontrolloimaan siskonsa liikkumista tai ääritapauksessa tappamaan tämä. Homoseksuaalit miehet puolestaan saattavat joutua samanlaisen väkivallan kohteeksi kuin naiset.

Kunniaan liittyvä väkivalta ei ole sidoksissa tiettyihin maihin, etnisiin ryhmiin tai uskontoihin. Sitä esiintyy monissa yhteisöissä eri puolilla maailmaa. Konfliktin taustalla saattaa olla esimerkiksi

 • seurustelu tai ystävystyminen henkilön kanssa, jota perhe ei hyväksy
 • avioero
 • avioliitosta kieltäytyminen
 • siveetön pukeutuminen tai liiallinen ”länsimaistuminen”
 • huhut siveettömästä käyttäytymisestä

Kunniaan liittyvän väkivallan muotoja ovat esimerkiksi

 • tiukka liikkumisen, ystäväpiirin tai pukeutumisen rajoittaminen
 • painostus tai uhkaaminen
 • vapaudenriisto
 • pakkoavioliitto
 • pahoinpitely tai raiskaus
 • murha

Kunniaan liittyvät konfliktit Suomessa

Suomessa kunniaan liittyvä väkivalta koskee lähinnä joitakin maahanmuuttaja- ja monikulttuurisia perheitä. Yhteisöjen sisällä on yksilöllisiä eroja — jotkut haluavat ylläpitää haitallisia perinteitä, toiset taas pyrkivät niistä eroon. Tiettyyn etniseen tai uskonnolliseen ryhmään kuulumisesta ei siis voi vetää johtopäätöksiä siitä, kuinka yksittäinen ihminen suhtautuu kunnia-ajatteluun.

Tarkkaa tietoa kunniaan liittyvän väkivallan yleisyydestä Suomessa ei ole, sillä sitä ei täällä tilastoida eikä aiheesta ole tehty kattavaa tutkimusta. Kitke! on ollut mukana selvittämässä noin 80:aa kunniaan liittyvää konfliktia, joiden osapuolet ovat edustaneet 15 eri kansallisuutta.