Hyppää sisältöön

Ihmisoikeusliiton lausunto Suomen painopisteistä YK:n yleiskokouksen 76. täysistuntokaudelle

Ihmisoikeusliitto seuraa kokonaisvaltaisesti Suomen ihmisoikeustilannetta ja vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta Suomessa. Olemme jäsen maailman vanhimmassa ihmisoikeusjärjestössä, FIDH:ssa (International Federation for Human Rights). FIDH:n jäsenet ovat kukin omassa maassaan keskeisiä, paikallisia ihmisoikeusjärjestöjä.
Ihmisoikeusliitto nostaa esiin erityisesti seuraavat seikat liittyen Suomen toimintaan YK:n yleiskokouksessa sekä Suomen kansainvälisen ja kansallisen ihmisoikeuspolitiikan väliseen yhteyteen.

Lausuntomme ulkoministeriölle:

Ihmisoikeuspuolustajien tukeminen ja kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän kehittäminen

Suomi on edistänyt YK-järjestelmän ylläpitämistä ja kehittämistä aktiivisesti. Koko kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän toimivuus onkin välttämätön edellytys myös ihmisoikeussopimusten vahvan aseman turvaamiseksi. Järjestelmän kehittämisessä on varmistettava kansalaisyhteiskunnan laajat osallistumismahdollisuudet ja tuki ihmisoikeuspuolustajille.

  • Kiitämme ulkoministeriötä tärkeästä ulostulosta YK:n ihmisoikeusneuvostossa aiemmin tänä vuonna koskien Egyptin ihmisoikeuspuolustajia, mukaan lukien Ihmisoikeusliiton vertaisjärjestö.
  • Monet FIDH:n jäsenjärjestöistä kohtaavat tällä hetkellä merkittävää uhkaa, painostusta ja toimintansa vaikeuttamista. Muun muassa Valko-Venäjän keskeisin ihmisoikeusjärjestö Viasna on vertaisjärjestömme. Useita Viasnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä on tällä hetkellä vangittuna.
  • Ihmisoikeuspuolustajien tukemisessa on tärkeää, että ulkoministeriön eri osastot, kuten alueosastot ja konsulipalvelut, tuntevat EU:n ihmisoikeuspuolustajia koskevat suuntaviivat ja osaavat osaltaan toimeenpanna ne.
  • EU:n suuntaviivojen ja ulkoministeriön oman linjauksen mukaisesti Suomen tulisi tukea konkreettisesti Afganistanin ihmisoikeuspuolustajien ja erityisesti naisten oikeuksien puolustajien turvaan saattamista akuutissa tilanteessa.

Suomen ihmisoikeustilanne ja Suomen kansainvälisten velvoitteiden toimeenpano

Voidakseen edistää ihmisoikeuksia uskottavasti kansainvälisillä foorumeilla ja toteuttaakseen omat kansainväliset velvoitteensa Suomen on johdonmukaisesti ja systemaattisesti toimeenpantava, kunnioitettava ja edistettävä ihmisoikeuksia kotimaassa. Alkuperäiskansa saamelaisten oikeudet on toteutettava ja saamelaisiin kohdistuvat historian vääryydet selvitettävä. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja muun sukupuolittuneen väkivallan torjumiseksi tulee toimeenpanna täysimääräisesti Istanbulin sopimuksen velvoitteet.

Anti-gender-liikehdintä

Ympäri maailmaa tapahtuu parhaillaan voimakasta liikehdintää naisten oikeuksia, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia sekä seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia vastaan. Niin kutsuttu anti-gender-liikehdintä on erittäin haitallista ja vaarallista. Suomen tulee toimia kaikilla foorumeilla aktiivisesti sukupuolten tasa-arvon, sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden tunnustamisen ja kaikkien ihmisten seksuaalioikeuksien puolesta.

Taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet

Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset (TSS) oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Pyydämme, että Suomi pitää jatkossakin näitä oikeuksia johdonmukaisesti esillä. Myöskään Suomessa esimerkiksi terveyttä, toimeentuloa, vanhustenhoitoa sekä köyhyyttä ja syrjäytymistä ei poliittisessa keskustelussa tunnisteta riittävässä määrin ihmisoikeusongelmiksi. Suomen tulee ottaa myös kotimaassa vakavasti YK:n ja Euroopan Neuvoston suositukset TSS-oikeuksien toteuttamiseksi, kuten riittävän toimeentulon turvaamiseksi.

Ilmastonmuutos

On erittäin hyvä, että presidentti Niinistö nosti ilmastonmuutoksen esiin puheenvuorossaan yleiskokoukselle. Ilmastonmuutos ja luontokato lisäävät ja syventävät ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia kriisejä ja uhkaavat monin tavoin myös ihmisoikeuksien toteutumista. Esimerkiksi alkuperäiskansojen ihmisoikeudet ovat uhattuina. Suomen tulee edistää kansainvälisillä foorumeilla tehokkaita toimia ilmastokriisiin puuttumiseksi ja ilmastonmuutoksen ihmisoikeusvaikutusten ottamiseksi huomioon.

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus