Hyppää sisältöön

Amnesty ja Ihmisoikeusliitto: Suomen perusturvan taso on liian alhainen

Oikeus sosiaaliturvaan ja oikeus riittävään elintasoon ovat ihmisoikeuksia, jotka turvataan kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa ja Suomen perustuslaissa. Ihmisoikeusliiton ja Amnesty International Suomen osaston uusi raportti osoittaa, etteivät nämä oikeudet toteudu huomattavan monen ihmisen kohdalla Suomessa. Raportissa kuullaan muun muassa eläkeläisiä, joilla ei ole varaa lääkkeisiin sekä sairauden vuoksi työkyvyttömiä, jotka kamppailevat monimutkaisessa tukiviidakossa.

Perusturvan taso ei takaa riittävää toimeentuloa sekä taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumista Suomessa. Asia selviää Ihmisoikeusliiton ja Amnestyn raportissa ”Elän jatkuvassa kriisitilanteessa ja hädässä” – riittämätön perusturva Suomessa. Tuore raportti perustuu kirjallisiin lähteisiin ja niitä täydentäviin haastatteluihin.

”Haastattelemamme ihmiset haaveilivat tavallisista asioista. Siitä että voisi ostaa leipää ja maitoa silloin, kun niitä tarvitsee, lapset saisivat harrastaa ikätovereidensa kanssa, eikä joutuisi murehtimaan, riittävätkö rahat reseptilääkkeisiin. Liian alhainen perusturva ei kuitenkaan mahdollista näitä asioita“, sanoo Amnestyn asiantuntija Mariko Sato.

Perusturvan pitäisi nimensä mukaisesti olla turvaverkko, joka takaa kohtuullisen elintason heille, joiden toimeentulo ei ole muutoin riittävä. Perusturvaetuuksilla viitataan vähimmäistason työttömyysetuuksiin, perhe-etuuksiin, eläkkeisiin, sairausetuuksiin ja opintorahaan. Perusturvaa täydentävät asumis- ja toimeentulotuet.

Riittämättömät perusturvaetuudet tai esteet niiden saatavuudessa ovat pakottaneet yhä useammat turvautumaan toimeentulotukeen, jonka tarkoitus on olla väliaikainen ja viimesijainen etuus yllättävien tai erityisten tilanteiden varalle. Siitä on kuitenkin tullut pysyvä osa monien toimeentuloa.

“Nämä huolenaiheet eivät ole uusia. Kansainväliset ihmisoikeuselimet ovat toistuvasti kehottaneet Suomea takaamaan riittävän perusturvan tason erityisesti lapsiperheille, terveysongelmien kanssa eläville, työttömyyttä kokeville ja iäkkäille henkilöille”, sanoo Ihmisoikeusliiton vaikuttamistyön päällikkö Heli Markkula.

Ihmisoikeudet sosiaaliturvauudistuksen ytimeen

Sosiaaliturvajärjestelmän rakenteellisia ongelmia voidaan korjata parhaillaan valmisteltavassa sosiaaliturvauudistuksessa. Amnesty ja Ihmisoikeusliitto vaativat hallitusta kehittämään järjestelmää ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti. Tämä edellyttää paitsi perusturvan riittävän tason turvaamista, niin myös asianmukaisen saatavuuden ja kattavuuden varmistamista.

Perusturvan tason nostaminen riittävälle tasolle ei kuitenkaan voi odottaa sosiaaliturvauudistuksen valmistumista. Suomen tulee nostaa perusturvan tasoa ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti välittömästi.

Lue Perusturvaraportti 2021 täältä.


Lisätietoja:

Heli Markkula, vaikuttamistyön päällikkö, Ihmisoikeusliitto, p. 044 738 9120, heli.markkula@ihmisoikeusliitto.fi

Reetta Helander, viestintäpäällikkö, p. 044 706 2392, reetta.helander@ihmisoikeusliitto.fi

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus