Ihmisoikeusliitto lausui oikeusministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta kokoontumislain ilmoitusvelvollisuutta koskevan 7 §:n muutoksesta. Mielestämme hallituksen esityksen luonnoksessa ei esitetä sellaisia vakuuttavia perusteluita, jotka puoltaisivat ennakkoilmoitusajan pidentämistä kuudesta 72 tuntiin.

Kokoontumislain tarkoituksena on ensisijaisesti turvata demokraattiseen yhteiskuntaan olennaisesti kuuluva kokoontumisvapaus: oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin (perustuslaki 13 §). Siksi ilmoitusajan ei tule olla pidempi, kuin mitä on kokoontumisvapauden turvaamisen kannalta välttämätöntä. Mikäli poliisin organisaatio ja resurssit aiheuttavat nykytilanteessa kokoontumisvapauden turvaamiselle ongelmia, on ensisijainen toimenpide poliisiorganisaation kehittäminen ja resurssien lisääminen.

Lausunto kokonaisuudessaan: Ihmisoikeusliiton lausunto: Kokoontumislaki (pdf)

%d bloggers like this: