Ihmisoikeusliitto antoi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi, VANUPOksi. Tässä päähuomiomme:

  • Ihmisoikeusliitto ehdottaa, että perus- ja ihmisoikeudet lisätään ohjelman lähtökohtiin.
  • Ohjelmassa tulee tuoda tarkemmin esiin, mitä ihmisoikeuksia ohjelma toteuttaa ja millä tavoin.
  • Ihmisoikeuskasvatuksen näkökulma tulisi huomioida selvemmin kautta linjan.
  • Ohjelmassa tulee toteuttaa selvemmin valtioneuvoston asetuksen velvoitetta ottaa läpäisevästi huomioon nuorten moninaisuus ja eri vähemmistöihin kuuluvat nuoret.
  • Ihmisoikeusliitto toivoo, että etsitään ja toteutetaan keinoja vahvistaa ja lisätä opettajien peruskoulutuksen pakollisia ihmisoikeussisältöjä. Myös aineenopettajien koulutuksessa on otettava huomioon ihmisoikeussisällöt.
  • Nuoret ovat moninainen joukko ja heillä on monenlaisia elämäntilanteita, taustoja ja tarpeita. On tärkeää edistää sekä nuorten yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksien toteutumista ryhmänä että kiinnittää huomiota nuorten keskinäiseen eriarvoisuuteen ja eroihin oikeuksien toteutumisessa ja pyrkiä korjaamaan näitä.

Lausuntomme kokonaisuudessaan: Ihmisoikeusliiton lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (pdf).

%d bloggers like this: