Ihmisoikeusliitto lausui sosiaali- ja terveysministeriölle lähisuhdeväkivallan sovittelua koskevasta raportista. Ihmisoikeusliitto keskittyi lausunnossaan nk. kunniaan liittyvään väkivaltaan.

Ihmisoikeusliitto katsoo, että kunniaan liittyvä väkivalta kuuluu niihin väkivallan muotoihin, jotka tulisi lähtökohtaisesti aina rajata sovittelun ulkopuolelle. Nk. kunniaan liittyvä väkivalta on luonteeltaan yhteisöllistä ja lisäksi usein pitkäkestoista. Siinä myös yhdisty-vät usein monenlaiset henkisen ja fyysisen väkivallan muodot. On myös huomattava, että se kohdistuu usein alaikäiseen. Nk. kunniaan liittyvän väkivallan yhteydessä tulee suhtautua myös hyvin kriittisesti uhrin mahdollisesti antamaan suostumukseen osallistua sovittelupro-sessiin, mikä on sovittelun edellytys. Vahvan yhteisöllisen paineen aiheuttaman pelkotilan vuoksi uhri saattaa antaa suostumuksensa sovitteluun vastoin tahtoaan.

Ihmisoikeusliiton lausunto kokonaisuudessaan: Ihmisoikeusliiton lausunto lähisuhdeväkivallan sovittelu

 

%d bloggers like this: