Ihmisoikeusliiton arvion mukaan siviili- ja sotilastiedustelua sekä tiedustelutoiminnan valvontaa koskevalle lainsäädännölle on Suomessa tarvetta. Tiedustelutoiminta puuttuu luonteensa vuoksi yksityiselämän suojan piiriin kuuluviin asioihin kuten kirjeenvaihtoon ja muuhun viestintään. Kansainvälisten sopimusten mukaan yksityiselämään ei saa puuttua mielivaltaisesti tai laittomasti. Uusi lainsäädäntö selkeyttäisi tiedustelun toimivaltuuksia ja vastuita. Tiedustelutoiminnassa tulee huomioida perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Linkki lausuntoon (pdf): Ihmisoikeusliiton lausunto siviilitiedustelua (HE 202/2017) vp, sotilastiedustelua (HE 203/2017 vp) ja tiedustelutoiminnan valvontaa koskevista hallituksen esityksistä (HE 199/2017 vp) 12.3.2018

%d bloggers like this: