Hyppää sisältöön

FRA julkaisi raportin rikoksen uhrien tukipalveluista

Rikoksen uhrien tukipalvelut on kohdennettava tehokkaasti ja niille on annettava riittävät resurssit. Näin varmistetaan uhrien oikeuksien toteutuminen käytännössä rikoksesta aiheutuneen kärsimyksen jälkeen. EU:n perusoikeusvirasto (FRA) julkaisi tänään raportin rikosten uhrien tukipalveluista EU-maissa. Suomen osalta huomautettavaa oli erityisesti turvakotiverkoston puutteellisuudesta.

Raportin taustalla on EU:n ns. uhridirektiivi, joka tulee kansallisesti saattaa täytäntöön viimeistään tämän vuoden marraskuussa. Direktiivin mukaan uhri-käsite tulisi nähdä laajasti, jolloin myös uhrien perheenjäsenet on saatettava tietyissä tapauksissa tuen piiriin. Jäsenmaiden tulee taata yleinen ja erityinen koulutus muun muassa poliiseille, tuomareille ja syyttäjille uhrien oikeuksista ja tarpeista.  On tärkeää, että tukipalveluja tarjoavat tahot osallistuvat koulutukseen.

Uhrien oikeuksien toteutuminen vaatii sitä, että uhrit saavat tietoa tukipalveluista. Tukea tulisi olla saatavilla kaikissa vaihessa, myös ennen mahdollisen rikosprosessin alkua. Uhreille tulee tarjota myös kattavasti tietoa itse rikosprosessista kaikissa vaiheissa.

Uhrin tilanne on arvioitava henkilökohtaisesti

Rikosten aliraportointi on myös suuri ongelma monissa rikostyypeissä, joten tietoa ja tukea tarvitaan välittömästi rikoksen uhriksi joutumisen jälkeen. FRA:n mukaan esimerkiksi terveydenhoitohenkilökunnan tietoisuutta uhrien tukipalveluista ja rikosten uhrien oikeuksista tulisi lisätä, sillä he ovat usein uhrin ensimmäinen kontakti viranomaiseen rikoksen jälkeen.

Direktiivin mukaisesti uhrin tilanteesta tulee tehdä henkilökohtainen arviointi erityisten suojelutarpeiden selvittämiseksi. Arvioinnin tekemisessä tulee ottaa huomioon uhrin henkilökohtaiset ominaisuudet, rikoksen tyyppi ja rikoksen olosuhteet. Erityistä huomiota tulee kiinnittää haavoittuviin ryhmiin m.m. viharikosten, ihmiskaupan, sukupuolittuneen väkivallan, lähisuhdeväkivallan uhreihin sekä vammaisiin uhreihin. Lapset tulisi aina nähdä erityissuojelua tarvitsevina uhreina.

Uhridirektiivin neljäs luku koskee uhrien erityistä huomioimista. Uhrilla on esimerkiksi oikeus välttää rikoksentekijän kohtaaminen. Oikeustaloissa tulisi olla erilliset odotustilat uhreille, mikä ei täysin toteudu Suomessa.

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa taataan oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen. Yleisten ja erityisten tukipalveluiden kattavuus ja saavutettavuus on olennainen osa tämän oikeuden toteutumista. Tukipalveluihin tulisi sisältyä tietoa, neuvontaa ja tukea oikeudellisista, taloudellisista ja käytännön asioista sekä emotionaalista ja psykologista tukea. Myös uudelleen uhriutumisen riski tulisi ottaa huomioon.

Raportin pohjatiedot on kerännyt EU:n jäsenmaissa FRANET-verkosto, johon Ihmisoikeusliitto kuuluu. Ihmisoikeusliitto on EU:n perusoikeusviraston yhteyskeskus Suomessa yhdessä Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin kanssa.

Tutkimus: Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for victims

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus