Hyppää sisältöön

Avoin kirje Petteri Orpolle

Hyvä Petteri Orpo,

Sinulla on nyt tärkeä tehtävä hallituksen muodostamisessa ja hallitusohjelman valmistelussa. Nyt linjataan, millaista Suomea rakennetaan ja millainen Suomi on maailmaa rakentamassa.

Kannustamme sinua ottamaan ihmisoikeudet hallitusohjelman keskeiseksi lähtökohdaksi.

Kun Euroopassakin soditaan, tarvitsemme kipeästi oikeusvaltiota ja demokratiaa puolustavia johtajia. Ihmisoikeuksien aktiivinen edistäminen on myös julkisen vallan perustuslaillinen velvoite, jota pääministeri keskeisimpänä kansallisen vallan käyttäjänä edustaa.

Työtä ihmisoikeuksien eteen pitää jatkaa

Edellinen hallitus ja eduskunta tekivät monia tekoja ihmisoikeuksien edistämiseksi: seksuaalirikoslainsäädäntö muutettiin suostumusperustaiseksi ja yhdenvertaisuuslain uudistus vahvisti keinoja puuttua syrjintään työelämässä. Kiitoksen ansaitsee myös uusi kansallinen lapsistrategia sekä rasismin vastainen toimintaohjelma. Yhteiskunnan läpäisevä rakenteellinen rasismi ei poistu yhdellä ohjelmalla, joten kannustamme sinua jatkamaan tätä työtä. Myös lainsäädäntöä etnisen profiloinnin kiellon vahvistamiseksi tulee täsmentää.

Viime vuosina naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan toimet ovat vahvistuneet merkittävästi. Lainsäädäntö ei silti edelleenkään turvaa riittävästi esimerkiksi kunniaan liittyvän väkivallan uhrien oikeuksia.

Edellinen eduskunta hyväksyi vihdoin uuden translain, mutta alaikäisten osalta itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen jäi vielä toteuttamatta. Saamelaiskäräjälain uudistus kaatui viime metreillä häpeällisesti. Vetoamme tulevaan hallitukseen näiden ihmisoikeusloukkausten korjaamiseksi.

Ihmisoikeuksista ei voi luopua tiukkoinakaan aikoina

Suomi valittiin YK:n ihmisoikeusneuvostoon syksyllä 2021, ja tärkeä työ jatkuu. Suomi on ulkopolitiikassaan peräänkuuluttanut muilta valtioilta taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien turvaamista. Sama vaade koskee Suomeakin, ja tämä on meidän kaikkien ja tulevan hallituksen tärkeä muistaa.

Tulevan hallituksen keskeinen tehtävä on Suomen talouden vakauttaminen. Kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet ja sosiaalisten oikeuksien heikentämiskielto asettavat kuitenkin rajat säästöjen kohdentamiselle. Kaikkein köyhimmiltä ei enää voida leikata. Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea on todennut, ettei Suomen perusturvan nykyinen taso vastaa ihmisoikeusvelvoitteita. Varmista, että hallitusohjelmaan kirjataan perusturvan tason nostaminen kattamaan välttämättömät elinkustannukset.

Sosiaaliturvauudistuksen valmistelu jatkuu tulevalla hallituskaudella. On ensiarvoisen tärkeää, että uudistustyötä jatketaan Suomea sitovien ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti.

Nyt on aika puolustaa oikeusvaltiota, Suomea ja koko planeettaa

Ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota on mahdollista edistää pitkäjänteisellä työllä, minkä me kansalaisyhteiskunnan edustajat hyvin tiedämme. On myös tutkittu, että mitä vahvempi oikeusvaltion taso on, sitä vahvempi on myös kyseisen valtion talous. Huolehtimalla että jokainen tässä yhteiskunnassa sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin ja tulee nähdyksi ja kuulluksi, varmistamme myös sisäistä turvallisuutta.

Kansainvälisen oikeusvaltioindeksin mukaan oikeusvaltio on heikentynyt tai pysähtynyt 64 prosentissa maailman valtioista. Kannustamme sinua jatkamaan oikeusvaltioperiaatteen puolustamista EU:ssa ja laajemmin. Uutena Naton jäsenenä Suomella on oivallinen paikka toimia sotilasliiton sisällä ihmisoikeuksien vahvistamiseksi.

Ehdotamme, että käynnistät toimet perustuslain täsmentämiseksi, esimerkiksi tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuden turvaamiseksi.

Sinulla on avaimet oikeudenmukaisemman ja ilmastonmuutosta torjuvan maailman rakentamiseen.

Ihmisoikeusosaamista on vahvistettava

Edellinen hallitus varasi pienen summan lainvalmistelijoiden perusoikeusosaamisen vahvistamiseen. Tämä työ vaatii moninkertaistamista. Lisäksi ihmisoikeuskoulutusta tarvitsevat niin poliisit kuin sosiaali- ja terveysalan työntekijät, jotka toimeenpanevat työssään muiden perus- ja ihmisoikeuksia.

Ehdotamme, että hallitus ja eduskunta käsittelevät YK:n ja Euroopan neuvoston suositukset ja niiden toimeenpanon tilanteen vuosittain. On oikeastaan kummallista, ettei tällaista mekanismia Suomessa vielä ole. Ihmisoikeudet tarvitsevat toteutuakseen koko hallituksen ja eduskunnan tuen.

Demokratia, ihmisoikeudet, turvallisuus ja vapaus eivät edisty tai säily itsestään, vaan niitä kannattelevia rakenteita ja vahvaa kansalaisyhteiskuntaa on puolustettava kaikkialla. Toivomme sinulta tulevana pääministerinä aktiivisuutta ja rohkeutta johtaa Suomen hallitusta tässä työssä.

Panu Mäenpää, puheenjohtaja

Kaari Mattila, pääsihteeri

************************

Ihmisoikeusliiton hallitusohjelmatavoitteet

Ihmisoikeusliiton tavoitteiden sisällyttäminen hallitusohjelmaan vahvistaisi oikeusvaltiota ja demokratiaa sekä edistäisi ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista Suomessa. Tutustu: Ihmisoikeusliiton hallitusohjelmatavoitteet

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus