Hyppää sisältöön

Valtion on turvattava oikeus riittävään toimeentuloon myös koronapandemian aikana

YK on varoittanut koronaviruspandemian aiheuttaman maailmanlaajuisen kriisin tekevän tyhjäksi vuosikymmenien köyhyyden vastaisen työn. Talouskriisi osuu pahiten heikoimmassa asemassa oleviin ryhmiin, ja pienituloisten ihmisten mahdollisuudet suojautua sairastumiselta ovat muita heikommat.

Myös Suomessa koronapandemian taloudelliset vaikutukset jo valmiiksi
haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisryhmiin ovat näkyneet keväällä ja
kesällä 2020 esimerkiksi toimeentulovaikeuksina ja kasvaneena ruoka-avun tarpeena. Toukokuussa 2020 SOSTE:n kyselyyn vastanneista sosiaalityöntekijöistä 73 % kertoi asiakkaidensa ruoka-avun käytön lisääntymisestä. Järjestöt, seurakunnat ja muut kolmannen sektorin toimijat ovat pyrkineet paikkaamaan tilannetta, jonka korjaaminen on tosiasiassa
Suomen valtion velvollisuus.

Tämä Ihmisoikeusliiton katsaus kokoaa yhteen tutkimus- ja selvitystietoa
koronapandemian vaikutuksista toimeentuloon, ja esittää kootun tiedon
pohjalta toimenpidesuosituksia poliittisille päätöksentekijöille ja viranhaltijoille.

Toimenpidesuositukset:

  1. Suomen valtion on turvattava jokaisen oikeus riittävään toimeentuloon myös koronapandemian aikana.
    Perustuslaki ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset velvoittavat Suomea tähän. Perusturvan varassa elävä ihminen ei ennen pandemiaakaan selvinnyt arjen välttämättömistä kuluista. Korona on syventänyt monen toimeentulo-ongelmia.
    Perusturvan tasoa on nostettava minimikulutuksen kattavalle tasolle.
  2. Koronapandemian vaikutukset perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen pitää arvioida. Valtiovarainministeriön on toteutettava arviointi koronakriisin vaikutuksista perus- ja ihmisoikeuksiin, sisältäen lapsi- ja sukupuolivaikutukset. Arvioinnin tuottaman tiedon on ohjattava paitsi kaikkia kohdennettuja politiikkatoimia, myös valtiontalousarvion laatimista.
  3. Valtion on tuettava kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ryhmiä pandemian aikana ja sen jälkeen. Ihmisoikeusvaikutusten arvioinnista saatavan tiedon on ohjattava poliittista päätöksentekoa. Näin voidaan taata, etteivät koronapandemian taloudelliset vaikutukset kasaudu kohtuuttomasti tietyille ihmisryhmille. Vaikutusten arvioinnin perusteella on kohdennettava köyhyyttä kokeville ihmisryhmille tukitoimenpiteitä kriisin aikana ja sen jälkeen.

Lue katsaus kokonaisuudessaan: Valtion on turvattava oikeus riittävään toimeentuloon myös koronapandemian aikana(pdf)

Ihmisoikeusliiton uusin katsaus: Oikeus terveyteen on huomioitava laaja-alaisesti koronakriisissä ja sen jälkihoidossa

Ihmisoikeuksien puolustajia tarvitaan nyt!

Liity tukijaksi

Jaa tämä artikkeli somessa

Tue ihmisoikeustyötä

Lahjoita

Vaikuta ihmisoikeuksien puolesta ja tue työtämme. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Tee lahjoitus